blog-grid

Ilmoittaja Ulkoasiainministeriö Työsuhdetyyppi Kokoaikainen Viimeinen hakupäivä 16.7.2017 – 23:59 The UN Volunteer Programme for Finnish nationals is financed by the Ministry of Foreign Affairs, Finland and implemented by the United Nations Volunteers (UNV) programme. This initiative provides professionals with the opp...

Lue lisää
blog-grid

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen heidän tärkeänä pitämästään aiheesta. Jotta kansalaisaloite otetaan komission käsittelyyn, sen on saatava yhteensä vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään seitsemästä E...

Lue lisää
blog-grid

Järjestötoimijoille kohdennetun kyselyn tavoitteena on selvittää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuulemiseen ja kokemusasiantuntijuuteen kehitettyjä hyvä käytäntöjä ja malleja. Toimintansa kautta järjestöt tavoittavat myös niitä kansalaisia, joita muuten tavoitetaan heikommin. Selvitys...

Lue lisää
blog-grid

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometrin vastaajista (sosiaali- ja terveysjohtajista, Kelan johtajista, TE-johtajista ja sosiaalityöntekijöistä) lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) arvioi eriarvoisuuden lisääntyneen kymmenen viime vuoden aikana koko maassa ja kolme neljästä (74 %) omalla toiminta-alueellaa...

Lue lisää
blog-grid

Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä asema sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa. Uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki eivät rajoita tai es...

Lue lisää