Projekti pähkinänkuoressa

Avita kaveria (2014 – 2016) on RAY:n rahoittama ja Kansalaisareena ry:n hallinnoima valtakunnallinen projekti, jonka päämääränä on lisätä merkittävästi vertaistoimintaa.

Kansalaisareena teki vuonna 2012 selvityksen, jolla kartoitetaan vertaistuen kehittämisen tarpeita eri puolilla maata toimivilta järjestöiltä sekä yhteisöiltä. Selvitykseen vastanneet toimijat kaipasivat eniten tukea vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusten ja vertaistoiminnanohjauksen järjestämiseen sekä vertaistuen alueelliseen ja paikalliseen yhteismarkkinointiin.

Avita kaveria syntyi vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen avulla yhteistyökumppaneiksi ryhtyvät järjestöt saavat uusia vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja vertaistoimintaa sekä sen laatu kehittyy. Projekti vahvistaa ja laajentaa jo olemassa olevia alueellisia kumppanuusverkostoja.

Kolmen vuoden aikana käynnistetään yhdessä alueellisten ja paikallisten järjestötoimijoiden kanssa vapaaehtoisten vertaisohjaajien yhteiskoulutusta ja vertaistoiminnanohjausta sekä yhteistä vertaistuen ja järjestötoimijoiden markkinointia yli 20 paikkakunnalla.

Projektin osa-alueet:

1. Koulutus

1.1 Peruskoulutus: Vapaaehtoisten vertaisohjaajien kouluttajille

Projektissa järjestetään vertaisohjaajien kouluttajien peruskoulutusta seitsemällä keskuspaikkakunnalla. Koulutus sidotaan uusien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kouluttamiseen. Tarkoituksena on, että jokainen koulutuksen käynyt käynnistää (yksin, työparin, työryhmän kanssa) vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutuksen omalla toimintapaikkakunnallaan. Nämä uudet vapaaehtoiset vertaisohjaajat käynnistävät projektin aikana uutta vertaistoimintaa kolmen vuoden aikana yhteensä yli 20 paikkakunnalla.

Prosessissa luodaan alueellinen vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmalli. Lisäksi valtakunnan tasolla tuotteistetaan paketti, jota järjestöt pystyvät modifioimaan omiin tarpeisiinsa. Paketti on veloituksetta kumppaniyhteisöjen käytettävissä.

1.2 Jatkokoulutus: Vertaistoiminnanohjaus

Projektissa kehitetään toimintamalli (”testattu tietopaketti”) vapaaehtoisten vertaisohjaajien toiminnanohjauksen järjestämisen tueksi. Vertaistoiminnanohjauksen mallia sekä koulutusmallia on kehittämässä työryhmä, johon kuuluu edustajia kumppaniyhteisöistä, vertaisia sekä vapaaehtoistyön koulutuksen ja työnohjauksen kokeneita ammattilaisia. Vertaistoiminnanohjauksen paketti on veloituksetta kaikkien kumppaniyhteisöjen käytettävissä.

2. Yhteismarkkinointi ja tiedotus

Projekti tarjoaa tukea alueen järjestöille vertaistuen yhteismarkkinointiin ja vertaisuudesta tiedottamiseen. Yhteismarkkinointi räätälöidään mahdollisimman pitkälle vastaamaan kunkin alueen järjestöjen tarpeita ja huomioiden alueen erityispiirteet.

Markkinointia suunnittelemaan kerätään alueellinen kumppaniverkosto, mukaan voidaan pyytää myös esim. oppilaitoksia tai muita julkisen sektorin toimijoita. Markkinoinnin tavoitteena on herättää mielenkiintoa vapaaehtois- ja vertaistyötä kohtaan sekä omalta osaltaan auttaa järjestöjä uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Lisäksi projektissa tiedotetaan valtakunnallisesti vertaistyön merkityksestä sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

3. Näkyvyyskampanja

Toteutetaan valtakunnallinen näkyvyyskamppanja Avita kaveria – Vertaistuella on merkitystä. Kampanjan tavoitteena on tuoda vapaaehtoista vertaistoimintaa ja tukea näkyväksi. Samalla herätetään keskustelua vertaistoiminnan merkityksestä.


Comments are closed.