Vertaistoiminta – omaehtoista vai organisoitua?

Vertaistoiminta – omaehtoista vai organisoitua?

Taito vertaisuuteen kulkee samaa polkua ihmisen itsensä kanssa, se ei ole mitään ammatillista tai opittua osaamista. Se on osa elämämme tuomaa osaamista, kokemusta, surun ja ilon käsittelemistä, selviytymistä, inhimillisyyttä, tunteita.

Vertaistoiminta liittyy aina johonkin elämäntilanteeseen, useimmiten ongelmaan, mutta vertaistoiminnalla on merkitystä myös iloa tuottavien asioiden, elämäntilanteiden ja kokemusten jakamisessa. Käsitteet vertaistuki ja ammatillinen tuki ovat kaksi eri asiaa, mutta parhaimmassa tapauksessa, oikein organisoituna, nämä kaksi tukimuotoa täydentävät toinen toisiaan.

Sekä julkinen sektori että kansalaisjärjestöt organisoivat vertaistoimintaa. Järjestöjen ja yhdistysten tuottamaa vertaistoimintaa tuetaan taustayhteisön tarjoamilla erilaisilla tukimuodoilla. Esimerkiksi taustayhteisö vastaa vertaistoiminnan ohjaajien koulutuksesta, työnohjauksesta ja  muusta tuesta. Lisäksi taustayhteisö organisoidussa vertaistoiminnassa tarjoaa tilat ja muut tarvittavat puitteet ja välineet tapaamisille.

Vertaistoiminta voi toteutua myös ilman taustayhteisöä, puhtaasti omaehtoisena kansalaistoimintana. Näistä esimerkkinä hiekkalaatikkoäidit, eläkeläisten tiistaitreffit kahvilassa tai sauvakävelyporukka.

Vertaistoiminta voi siis olla omaehtoista, kansalaisjärjestöjen tuottamaa tai julkisen tahon tuottamaa kansalaisia tukevaa toimintaa. Parhaimmillaan toteutettuna kaikki nämä vertaisuuden muodot täydentävät toisiaan. Yleistä on rakentaa polku ammatillisesta tuesta kohti kansalaisjärjestöjen tuottamaa tai omaehtoista vertaistoimintaa.

Tässä blogikirjoituksessa käsitellään ryhmässä tapahtuvan vertaistoiminnan käynnistämistä. Todennäköisesti, jos tarve ryhmämuotoiselle vertaistoiminnalle on herännyt, ei sitä alueella ole vielä tarjolla. Kannattaa kuitenkin ennen ryhmän perustamista selvittää oman toimintaympäristön tarjoamat palvelut, niin julkisen sektorin kuin kansalaisjärjestöjenkin palvelut.

Vertaistoiminnan käynnistämiseen kannattaa perehtyä ja käyttää siihen aikaa eli pohjatyö kannattaa tehdä huolella. Kuten sanotaan, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Mitä tukevammalla alustalla toiminta on, sitä paremmin vertaiset voivat ja vertaisuus toteutuu. Tulee kuitenkin jättää tilaa sille, että ryhmäläiset ja tarve vertaisuudelle muuttuu ajan kuluessa. Vertaisten tai sinun oma elämäntilanne voi muuttua, ryhmän dynamiikka muuttuu tai toiminta jostain syystä vain vaatii uudelleen organisointia.

On vertaistoiminta organisoitua tai ei, julkisen tahon toteuttamaa, omaehtoista tai kansalaisjärjestön toteuttamaa, pätee toiminnassa samat säännöt ja periaatteet. Pääperiaatteet ovat yhdenvertaisuus, yhteistyö ja keskinäinen kunnioitus. Kaikkea toimintaa koskee salassapitovelvollisuus, myös toiminnan päättymisen jälkeen.

Tärkeintä on, että tila, jossa vertaistoiminta toteutuu, on rauhallinen, mielellään suljettu tila ja tilassa on hyvä olla.

Kun ajatus vertaistoiminnasta herää, on hyvä pysähtyä pohtimaan, haenko itselleni ja omille kokemuksilleni vertaisuutta. Vai olenko jo siinä vaiheessa, että voisin toimia vertaistoiminnan ohjaajana. Kaipaanko rinnalleni ryhmää, keskustelukumppania vai onko nettivertaisuus minulle sopiva muoto. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on nykyään monia.

Vertaistoiminta ja vertaisohjaajat tarvitsevat aina tukea. Toimintaa toteuttavan tahon velvollisuus on tarjota riittävä tuki vertaisohjaajalle. Mahdollisen taloudellisen tuen (tila, tarjoilu yms.) lisäksi vertaistoiminnasta vastaava ei jaksa pitkään ilman henkistä tukea.

Järjestön tai yhdistyksen kautta organisoidussa vertaistoiminnassa on tärkeää tunnistaa organisaation periaatteet, toimintatavat, toimintaa säätelevät arvot ja tulevaisuuden visio. Samalla on tärkeää selvittää, minkälaista tukea organisoiva taho tarjoaa. Ennen vertaistoiminnan alkamista voi kuitenkin olla vaikea nimetä omia tuen tarpeita, tuen tarve elää, joten tuen päivittäminen säännöllisesti on tärkeää.

Jos vertaistoiminnalla ei ole taustayhteisöä, voi tuen toiminnalle pyytää julkiselta taholta tai yksityiseltä ammattilaiselta. Henkisen tuen lisäksi toiminnan toteutumiseksi tarvitaan konkreettisia tukia eli tiloja, toimistopalveluja, kahvinkeitintä yms. Tuen tarvetta on monenlaista. Tästä syystä vertaistoiminta tarvitsee yhteistyökumppaneita, tukijoita ja tekijöitä. Yksin siihen ei kannata ryhtyä. Alussa saattaa tuntua, että vertaistoiminnan ohjaajana selviää hyvin omilla tiedoilla, taidoilla ja kokemuksilla. Mutta me tarvitsemme toisia.

Ennen pitkää on tarve hakea lisätietoja esim. ryhmänohjaustaitoja. Näistä kannattaa puhua taustaorganisaation tai muiden alueen organisaatioiden kanssa. Vapaaehtoisjärjestöt toteuttavat useilla paikkakunnilla ryhmänohjaajan- tai vertaisohjaajankoulutuksia.

Polku onnistuneeseen vertaistoiminnan käynnistämiseen:

  1. Selvitä itsellesi, missä roolissa sinä itse olet toiminnan toteuttamisessa, pohdi tarkkaan omat voimavarasi ja motivaatiosi
  2. Kenelle toiminta on tarkoitettu, mikä on kohderyhmä
  3. Kuka toimii ryhmänohjaajana tai vastaavana, onko vastuu yksilöity vai jaettu
  4. Onko ryhmä suljettu vai avoin
  5. Miksi toimintaa tarvitaan
  6. Toteutetaanko toimintaa omaehtoisesti vai sinun omia arvoja noudattavan organisoidun tahon kanssa, ketkä ovat yhteistyökumppanit
  7. Missä toiminta toteutuu (tila, kustannukset (esim. tarjoilu), kulkuyhteys yms.)
  8. Mitä ja miten toimitaan
  9. Tarvitaanko taloudellisia resursseja
  10. Miten tiedottaminen ryhmän alkamisesta toteutetaan

Vertaistoiminta vahvistaa, se lisää jokaisen osallistujan hyvinvointia. Lähde rohkeasti mukaan antamaan ja saamaan, jakamaan ja voimaantumaan, tehkää se yhdessä!

Tiina Valtanen                                                                                                                                        Kouluttaja Avita Kaveria-hankkeesta

 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Kommentit pois päältä artikkelissa Vertaistoiminta – omaehtoista vai organisoitua?

Vertaistuen koulutuskiertueen sattumuksia

Avita Kaveria – hanke koulutti vuosien 2014-2016 aikana 123 vertaistoiminnan osaajaa. Matkan varrella on sattunut ja tapahtunut, tässä pohdintoja muutamista mieleen painuvimmista tapahtumista koulutuksissa ja matkoilla sinne ja takaisin.

Valtakunnallista toimintaa tarjoavana toimijana etäisyydet ja aika asettavat haasteita toiminnalle. On aivan eri asia järjestää koulutusta tutussa paikassa tuttujen ihmisten kanssa kuin lähteä toiselle puolelle Suomea erilaiseen toimintakulttuuriin ja vieraaseen kaupunkiin. Google street veiw on mahtava keksintö. Päivääkään en vaihtaisi pois sattumuksista huolimatta.

Tiesittekö että Kuopio on valtavan suuri kaupunki, minä tiedän. Etäisyydet voivat 100m matkalla vaihdella kahdesta kilometristä noin kymmeneen kilometriin. Mitä eihän tuo ole mahdollista, no kyllä se nyt vain on. Olen siis nykyään navigoinnin ammattilainen ja löydän perille, vaikka mikä olisi. Koulutus matkaa ei siis voi mitata ajassa tai etäisyydessä vaan oikeiden ja väärien käännösten määrässä. Olenkin tullut siihen tulokseen, että Suomi tutuksi kiertueeni on ollut varsin onnistunut, tosin minulla ei ole mitään käsitystä missä kaikkialla olen milloinkin ollut. Kauniita maisemia kylläkin.

Meillä on ollut onni tehdä yhteistyötä onnistuneesti ja hetkenperästä onnistuneesti ihanien ihmisten kanssa ympäri Suomea. Viestinnällisiä haasteita on ollut, mutta kaikesta olemme selvinneet, no myönnetään, ei ihan kaikesta kunnialla. Vegaani ruoka todellakin tarkoittaa, että ei mitään eläinperäistä, mutta kuitenkin voi olla muutakin kuin porkkana. Olen epäillyt itseäni ja omaa suomen kielen artikulointiani. Enkö osaa sanoa esteetön, ei eläinperäistä ja kyllä tarvitsen videotykin niin että keskimääräinen suomen kieltä äidinkielenään puhuva henkilö ymmärtää, että todella tarkoitan sitä. Mutta onneksi kukaan koulutettava ei kuollut ja sairaalareissujen määrä ei ollut valtava. Olemme siis kohdanneet lukittuja ovia, remonttia naapurihuoneessa, tilojen esittelyä kesken koulutuksen, videotykkien puuttumista, vääriä kahvitarjoiluja (allergiat) sekä vesi vahinkoja niin veden puuttumisen kuin viemärivedet lattialla tyyppisesti.

Minulla on ollut kunnia työskennellä neljän eri kouluttajan kanssa Avita Kaveria peruskoulutuksissa sekä tehdä yhteistyötä useamman toimijan kanssa Avita Kaveria jatkokoulutuksissa. Aina ei ole helppoa löytää kouluttajien välille yhteistä säveltä, mutta minulla on ollut onni matkassa. Monet eivät tiedä, mutta emme ole tunteneet toisiamme ennen näitä koulutuksia. Usein miten yhteiselle suunnitellulle jäi aikaa erittäin vähän ja siitä huolimatta yhteistyö pelasi loistavasti.

Itse koulutukset ja koulutettavat toivat meidän Avita Kaveria toimintaan paljon uutta sisältöä. Moninaisuudessaan osallistujat jakoivat kanssamme omia haasteitaan ja näkemyksiä siitä, miten vertaistoimintaa toteutetaan, tulee toteuttaa ja mitkä sen tämän hetken haasteet ovat. Tarve vertaistoiminnalle vertaistoimintaa organisoiville on ilmeinen. Parasta antia koulutuksista on itselleni ollut se tieto, että emme olleet väärässä, vertaistoiminnan tukeminen on tärkeintä mitä voimme tehdä. Vertaiset ansaitsevat saada koulutusta, heitä kuuluu tukea toiminnassa ja muistaa kiittää siitä arvokkaasta työstä mitä he tekevät. Muistakaa viettää Kansainvälistä vertaistuen päivää myös ensi vuonna, 19.10.2017.

Kiitos teille kaikille! Olen oppinut teiltä paljon. Haluan nostaa tässä kirjoituksessa yhden yhteistyökumppanin ja kouluttajan erityisesti esille ja kiittää häntä, vaikka hän ei enää olekaan keskuudessamme. Terhi Taajamo, jonka kanssa minulla oli kunnia työskennellä Tampereen ja Järvenpään vertaisohjaajien koulutaajakoulutuksissa. Terhin kanssa käymäni keskustelut vertaisuudesta ja vertaistuesta ovat vahvasti muokanneet minun ajattelua ja näkemystäni vertaistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Positiivisen ajattelun mestarina Terhi oli mahtava mentori ja ystävä. Kiitos että sain tehdä kanssasi töitä ja Terhin muistoa kunnioittaen.

Kiitos vielä kaikille Avita Kaveria -hankkeen koulutuksiin osallistuneille ja yhteistyökumppaneille. Ilman teitä emme olisi tähän pystyneet. Haluankin lähettää teille Lappeenrannan. Kuopion, Järvenpään, Tampereen, Oulun ja Kokkolan koulutuksiin osallistuneille erityiskiitokset.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Avita Kaveria hankkeen projektinvetäjä Heli Lumiaro

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Vertaistuen koulutuskiertueen sattumuksia

Hankkeen toiminnallinen toukokuu

Kansalaisareenan Avita Kaveria -hankkeen toiminnassa 0n enää jäljellä seitsemän kuukautta, mutta se ei vauhtia hidasta. Vielä muistin virkistämiseksi toimintamme tavoitteet:
Avita Kaveria – hankkeen päämääränä on lisätä yleistä tietoisuutta vertaistuen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja vahvistaa vertaistuen saatavuutta paikallisissa yhteisöissä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi olemme olemassa ja siitä työstä RAY maksaa palkkamme.

Jatkohakemus

Päättynyt toukokuu oli toiminnassamme yksi kiireisimmistä kuukausista. Siihen kulminoituu myös tekemämme työn jatkuvuus. Kuten moni muu kollegayhdistyksemme, myös me valmistelimme ja teimme toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi jatkohakemuksen RAY:lle. Nyt kun hakemus on jätetty, olo tuntuu tyhjältä, mutta helpottuneelta. Puolen vuoden päästä tiedämme, miten rahoittaja suhtautuu vertaistoiminnan kehittämiseen jatkossa. Nyt voimme vain pitää peukkuja pystyssä. Toki peukuttajia on monessa muussakin järjestöissä.

#VERTAISHÄSSÄKKÄ

Toukokuussa ”vahvistimme vertaisuuden saatavuutta” -tavoitetta olemalla mukana kymmenen muun pääkaupunkiseudun vertaistoimijan kanssa #VERTAISHÄSSÄKKÄ -tapahtumassa. Aurinkoisessa Karhupuistossa Kalliossa vertaistoiminnasta kiinnostuneet ihmiset pääsivät kokeilemaan ja osallistumaan eri vertaisuuden muotoihin, mistä sitä saa ja mihin tilanteeseen vertaisuus voisi tuoda apua. Musiikin, teatterin ja pelien lomassa vertaisuudesta päästiin vaihtamaan ajatuksia ja tietoja. Toivottavasti jollekin kävijöistämme jäi vertaisuuden siemen itämään. Tapahtumakuvia: täällä

Vertaiskuvanäyttely 2016

Toukokuuhun ajoittui myös Vertaiskuvakilpailun valokuvista kootun näyttelyn avajaiset Galleria Unelmassa Espoon Tapiolassa. Tämä oli yksi Kansalaisareenan koordinoiman Liikuta minua – kampanjan tapahtumista. Näyttelyn valokuvien ja niiden synnyttämien keskustelujen kautta toivomme voivamme lisätä tietoisuutta vertaisuuden merkityksestä. Kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa! Näyttely on esillä Galleria Unelmassa vielä 6.6.2016 saakka. Sen jälkeen näyttely siirtyy Hyvinkään kirjastoon 1.–22.7. väliseksi ajaksi. Syksyllä näyttely on Kuntoutussäätiön kirjastossa Malminkartanossa. Näyttelyesite täällä

Vertaisuus SuomiAreenalla

Toukokuun työlistaan kuului edellisten lisäksi almistautuminen ja ohjelman suunnittelu SuomiAreena -tapahtumaan heinäkuussa. Avita Kaveria -hanke järjestää vertaisuudesta keskustelutilaisuuden, jossa on keskustelemassa kansanedustaja Ilmari Nurminen, Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, projektipäällikkö Anu Toija, toiminnanjohtaja Mikko Väisänen, lukumummi Paula Määttä ja projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa. Keskustelun ajankohta on 12.7.2016 klo 11.45–13 Porin kaupungintalon pihalla. Lisäksi vertaisuudesta olemme kertomassa henkilökohtaisesti SOSTEn tapahtumateltassa sekä torivartissa liikutamme yleisöä musiikin tahdissa. Näiden kaikkien ohjelmien suunnittelu, toteutus ja käytännönjärjestelyt ovat nyt työn alla. Tervetuloa kesäiseen Poriin heinäkuussa. Samaan aikaan on Porin Jazz -tapahtuma.

Kirjoittaja: Anja Hilander (Avita Kaveria hankkeen projektiassistentti)

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Hankkeen toiminnallinen toukokuu

Avita Kaveria -hankkeen mennyt vuosi 2015

Vuosi 2015 on takana ja on aika katsoa hieman taaksepäin ennen kuin taas kääritään hihat ja lähdetään täysillä vuoden 2016 kehittämistyöhön. Hankkeessa alkaa vuonna 2016 kolmas ja viimeinen vuosi. Saimme toimintaamme Ray:ltä rahoitusta 106 000 euroa. Kiitokset siitä!

Viime vuoden alkupuoliskolla koulutimme vertaisohjaajien kouluttajia Järvenpäässä ja Tampereella. Kummallakin paikkakunnalla oli noin 20 hengen opiskelijaryhmät, jotka kokoontuivat yhteensä kolmena lähipäivänä ja työstivät oppimistehtäviä ja suunnittelivat omia vertaisohjaajakoulutuksiaan välijaksoilla itsenäisesti, yksin tai ryhmässä. Tarkoitus oli, että kukin pääsisi harjoittelemaan omaa osaamistaan kouluttajana jo koulutuksen aikana. Vaikka koulutus oli puolen vuoden mittainen, osan opiskeluprosessi jatkuu vielä vuoden vaihteen jälkeen. Näissä koulutuksissa valmistui vuonna 2015 parikymmentä (20) vertaisohjaajakouluttajaa neljälletoista (14) eri paikkakunnalle Järvenpään ja Tampereen ympäristöön sekä Turkuun ja Saloon. Kuten Ray seuranta edellyttää, kuuluu heistä 3 ikäryhmään 18 – 29 -vuotiaat ja loput ikäryhmään 30 – 62 -vuotiaat. Valmistuneissa on kolme miestä ja loput naisia.

Kesällä oli Kokkolan ja Oulun koulutuksiin haku. Koulutukset käynnistyivät syyskuussa. Koulutuksen aloitti lähes 40 henkilöä, joista miehiä oli viisi! Miesten vähäinen kiinnostus vertaistoiminnasta on mielenkiintoinen ja syvemmän pohdinnan paikka… Ko. alueiden koulutukset ovat vielä vaiheessa ja ne saatetaan päätöksen vuoden 2016 aikana. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 80 vertaisohjaajan kouluttajaa kolmen vuoden aikana. Kysyntää vertaisohjaajista on jatkuvasti, joten heidän kouluttajiaan tarvitaan jatkossakin. Lisäksi pakolaistilanne näkyy hankkeelle tulleina kyselyinä heille suunnatusta vertaistoiminnasta ja ohjaajien koulutuspyyntöinä.

Mitä sitten olemme muuta tehneet vuonna 2015? Toukokuussa kokosimme yhteen vertaistoiminnan näkyvyydestä kiinnostuneita toimijoita eli Helsingissä toimivien järjestöjen vertaistoiminnan vastuuhenkilöitä. Huomasimme, että kaikilla oli tarve saada omalta osaltaan vertaisuutta ja sen merkitystä esiin nykyistä enemmän. Meillä löytyi yhteinen tavoite. Näin syntyi #vertaishässäkkä -tapahtuma, joka ensimmäistä kertaa rantautui Narinkkatorille syyskuussa. Sen jälkeen matalan kynnyksen popup -tapahtuma on tuonut vertaisuuden kirjoa esiin myös Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Keravalla ja Jyväskylässä. Konseptia voi vapaasti käyttää ja levittää. Toivottavasti seuraava tapahtuma on jälleen Helsingissä ja leviää myös muualle Suomeen.

Viime syksy meni pääosin Vuoden vertaiskuva 2015 -kilpailun merkeissä. Kansalaisareenassa on aikaisemmin valittu Vuoden vapaaehtoinen. Päätimme, että jatkossa Vuoden vapaaehtoinen vuorottelee Vuoden vertaiskuvan kanssa
Vuoden vertaiskuva julkistettiin Vapaaehtoistoiminnan messuilla joulukuussa, jossa kahdenkymmenen vertaiskuvan näyttely sai hyvän vastaanoton. Kuvien kautta keskustelut vertaisuuden moni-ilmeisyydestä käynnistyi helposti messukävijöiden kanssa. Näyttelyn toivomme vievän vertaisuuden sanomaa eteenpäin myös ensi vuonna. Näyttelyn voi tilata omiin tiloihin.

Kiitos kaikille vuodesta 2015 ja toivotaan yhteistyön jatkuvan myös tänä vuonna!

Anja Hilander, projektiassistentti

Ray:n rahoitusehdotukset
Ray:n avustustietokanta:

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Avita Kaveria -hankkeen mennyt vuosi 2015

Vertaisohjaaja kouluttajan mietteitä Lappeenrannasta

Järjestimme Avita Kaveria -vertaisohjaajakoulutuksen mielenterveydenvertaisuudesta kiinnostuneille Lappeenrannassa loka-marraskuussa 2014.

Heti ensimmäisellä kerralla saimme nopeasti luotua luotettavan ilmapiirin. Ryhmä oli todella aktiivinen ja syntyi hyviä keskusteluja eri aihealueista. Kouluttajan rooli ei ollut kovinkaan haastava, koska ryhmä toimi erinomaisesti! Toimimme lähinnä aiheenantajina ja pidimme huolta aikataulusta. Haastavimpana koin juuri tuon aikataulussa pysymisen. Huomasimmekin pian, että 3×2 tuntia on aivan liian vähän tämän aiheen parissa. Sovimme jo tammikuulle lisäkoulutuspäivän, jossa käymme lisää asioita ohjaajan roolista.

Vertaistoiminnan eteenpäin viemiseksi juuri tämänkaltainen koulutus on erinomainen. Ihmiset eri elämäntilanteista tapaavat saman aiheen parissa ja huomataan että meillä on samoja kokemuksia, saadaan aikaiseksi verkostoja ja ehkä myös uusia vertaistukiryhmiä. Mahtavaa!

Tässä vaiheessa meidän koulutuksesta ei vielä kukaan ole perustamassa uutta ryhmää, mutta toivottavasti annoimme heille hyvät eväät tulevaisuuteen!

Tarvetta uudelle vertaistukiryhmälle olisi ainakin mielenterveyskuntoutujien piirissä ja heille aionkin alkaa ”markkinoimaan” koulutusta omassa työpaikassani Klubitalolla!

-Päivi Varis

Toimituksen huomioita:
Lappeenrannassa järjestettiin Avita Kaveria -hankkeen ensimmäiset vertaisohjaajan peruskoulutukset vuonna 2014. Kirjoittaja on koonnut oman ryhmän ja edelleen kouluttanut vertaisohjaajia alueellaan.

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Vertaisohjaaja kouluttajan mietteitä Lappeenrannasta

En ikinä unohda sitä keskustelua

Vertaistuki on tärkeää, todella tärkeää. Se että puhuu samaa kieltä muodostaa heti sillan ihmisten kesken. Kun sekopäissäni oleilin esim. Lahden Kirjastonpuistossa ei minua auttanut se, että joku tuli kertomaan Jeesuksesta ja kuinka hän pelastaa yms. Mikä ei omaa arkea eikä todellisuutta kosketa, ei auta.

Edellä kertomassani tilanteissa tarina siitä, kuinka minäkin selviydyin, olisi ollut tärkeämpi. En vaan ole koskaan törmännyt kartsalla semmoisiin ihmisiin, jotka toisivat sitä tärkeintä sanomaa.

Ollessani Ridiksellä (Ridasjärven päihdehoitokeskus, http://www.ridis.info/ ) sain eräältä henkilöltä todella paljon. Hän oli tullut intervalliin ja selvinnyt selvin päin jo yli vuoden. En ikinä unohda sitä keskustelua. Se oli kuin lottovoitto, koska tuntui siltä, ettei kukaan tuntenut ketään raitistunutta. Sitten saatiin vielä Sami sinne ryhmään käymään. Heidän kokemuksensa antoivat minulle uskoa ja voimaa, jota ei itse ryhmässä tuntunut tulevan.

Vertaistuessa on tärkeätä se, että kohtaa oikeita ihmisiä.

– Riikka-Lea

Ps. Jutussa mainittu intervalli tarkoittaa sitä, että varsinaisen perusjakson jälkeen asiakkaalla on kotikunnan suostumuksella mahdollisuus solmia päihdehoitokeskuksen kanssa intervalli- ja kriisisopimus.

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa En ikinä unohda sitä keskustelua

Yksi lause mullisti koko elämän

Vertaistuen ideaa etsimässä

Tämän blogitekstiin ideasta saan kiittää Avita Kaveria –projektinvetäjä Kaisu Lähteenmäkeä. Ehdotin hänelle, että voisin harkita jutun laatimista. Hän vastasi, että jos sinulla on idea, niin anna mennä vaan. Ei minulla ollut valmista ideaa mielessäni. Hetken kuluttua välähti. Kaisuhan oli antanut minulle idean suoraan. Siis vertaistuen ideaa etsimässä. Lisäksi eräs muisto putkahti mieleeni, jonka kerron tässä blogijutussa.

Haastattelin pari vuotta sitten Helsinki-Vantaan lentokentällä erästä vammaisurheilijaa. Tämä maailman huipputason urheilija oli tuolloin lähdössä Alicanten maailmancupin kilpailuihin

Erkki Pekkala oli toipilaana kotonaan vuonna 1987. Kaksi vanhempaa tuttavaa invalidiyhdistyksestä oli tullut käymään. Aluksi he olivat kysyneet Pekkalaa jäseneksi yhdistykseen.

– Suostuin heti. Sitten miehet pyysivät, että tule sinäkin Erkki katsomaan, kun he harjoittelevat ampumista. Aika kotona ei tule niin pitkäksi. Suostuin ja sinne sitten mentiin. Ja sille tielle sitten jäin.
– Monta kertaa on tullut mieleen lause: Tule sinäkin Erkki katsomaan, niin ei aika tule kotona niin pitkäksi. Tämä lause mullisti koko minun elämäni, kertoo Pekkala.

Nykyisin Pekkala vetää ampumakouluja kotipaikkakunnallaan.
– Siellä on joskus vilkkaita oppilaita, niin on tullut palautetta, että koulunkäynti on alkanut sujua paremmin, kun he oppivat keskittymään.

Erkki Pekkalan esimerkki osoittaa, että yksi lause voi muuttaa koko elämän.

Katso Erkki Pekkalan haastattelu:
Erkki Pekkalan kokemuksia huippuampujana

Samalle kilpailumatkalle on lähdössä myös Veikko Palsamäki. Hän korostaa samalta paikkakunnalta olevan Erkki Pekkalan merkitystä elämänkululleen.
– Erkki aina soitti ja soitti ja soitti, että tule kokeilemaan ja tule kokeilemaan tai käy edes katsomassa. No, sitten ajattelin, että pakko kai se on sinne mennä, että pääsee eroon siitä. Ja sille tielle sitä sitten jäätiin, kertoo Palsamäki.

Tämä viestinvientitarina on kerrassaan huikea esimerkki vertaistuen voimasta.

– En tiedä missä minä nyt olisin ilman tätä, sanoo Veikko Palsamäki ja jatkaa: Tässä on päässyt paljon näkemään, saanut uusia tuttuja ja nähnyt ihmisiä ympäri maailmaa. On tosi hienoa, että tämmöinen mahdollisuus on tullut.

Mieleen jäävimpiä kokemuksia hänelle ovat olleet ensimmäiset MM-kilpailut ja kaikki Olympiadit: Sidney, Ateena ja Peking. Palsamäki osallistui myös vuoden 2012 Lontoon paralympialaisiin.

Nuorille, jotka ovat olleet onnettomuudessa, hän sanoo.
– Vaikka alku on vaikeata, mutta sen jälkeen vaan mahdollisimman nopeasti ja rohkeasti kokeilemaan eri lajeja.

Katso Veikko Palsamäen haastattelu:
Veikko Palsamäki kertoo urastaan ampujana

Elävän elämän esimerkki

Luulen, että vertaistuki käsitteenä on monille outo. Tietenkin ammattilaiset, eli vertaistuen ohjaajat sekä ne, jotka ovat vertaistuesta voimaa saaneet, ymmärtävät idean. Omakohtainen oivallus on sen heille antanut. Entä ne jotka eniten vertaistukea kaipaisivat? Heille useille vertaistuen idea lienee outo.

Mielestäni eräs vertaistuen idea on, että tunnistaa toisessa ihmisessä vertaisuuden tarpeen. On herkkä ja huomaavainen, kun esitellee vertaistuen ideaansa. Luultavasti tulee kohtaamaan vastustusta ainakin aluksi.

Vie viestiä eteenpäin, kuten tässä esimerkissä Erkki Pekkala teki. Toiminta luo toivoa ja uskallusta. Kysymys on keskinäisestä huolenpidosta, joka edellyttää luottamusta. Pidä toista vertaisenasi ihmisenä.

– Vesa Vattulainen

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Yksi lause mullisti koko elämän

Blogi

Oletko sinä saanut apua vertaistuesta? Tai oletko itse toiminut vertaisohjaajana? Miten sinä näet vertaisuuden merkityksen? Tai oletko terveydenhuollon ammattilaisena nähnyt, miten vertaistuki voi täydentää asiakkaan hoitoa? Jaa kokemuksesi kanssamme. Kerääämme tähän blogiin vertaistukea käsitteleviä tekstejä. Voit allekirjoittaa tekstisi omalla nimelläsi tai nimimerkillä.
Lähetä blogiteksti osoitteeseen: kaisu.lahteenmaki@kansalaisareena.fi ,
kirjoita otsikkokenttään teksti ”Blogi”.

Lämmin kiitos!


Posted in Uncategorized | Leave a comment