Delta i projektet?

Avita kaveria (Hjälp en kamrat) är ett nationellt projekt (2014-2016) som finansieras av RAY (Föreningen för penningspel) och administreras av Medborgararenan. Projektets målsättning är att märkbart öka jämlikverksamheten.

Erbjuder ditt samfund jämlikstöd eller deltar du i ett projekt eller någon verksamhet där man utvecklar jämlikverksamhet? Vi kunde sätta oss ner och fundera vad Hjälp en kamrat –projektet skulle kunna erbjuda er. Kolla också upp sidan Kumppaniyhteisöt (Kamratsamfund)! Är du verksam inom jämlikstödet eller har du fått hjälp av jämlikverksamheten? Dela med dig dina erfarenheter med oss. På sidorna publicerar vi bloggtexter, som berättar om jämlikverksamhetens betydelse. Eller har du kanske annars bara tankar/idéer om hur du skulle kunna medverka i projektet? Ta modigt kontakt!

Kontaktuppgifter:

Heli Lumiaro, projektledare för Hjälp en kamrat -projektet
tel. 050 346 5438
heli.lumiaro@kansalaisareena.fi

Comments are closed.