Esitteet ja julkaisut

Avita kaveria –hankkeen esite


 

Koulutan vertaisryhmän ohjaajia. Anne Laimio, 2017.

opassarja_Laimio_kannen_kuva

Tämä julkaisu on Avita Kaveria -hankkeen hankesuunnitelmassa luvattu vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmalli, jota järjestöt voivat muokata omiin tarpeisiinsa. Julkaisussa perustellaan vertaisohjaajien koulutuksen tarvetta kuvaamalla vertaisohjaajan roolia, vertaistoiminnan nykytilannetta ja tulevaisuuden odotuksia.

Opas kannustaa tarkastelemaan vapaaehtoisvoimin ohjattujen
vertaisryhmien toimintaa ja koulutuksen merkitystä ohjaajan tehtävässä kehittymisen kannalta. Näissä ryhmissä ohjaajat ovat vertaisia, samanlaista elämänvaihetta eläviä ja he ryhtyvät tehtävään kunkin omin taidoin. Tällaisella vapaaehtoisuuteen perustuvalla avulla ja tuella on oma ainutlaatuinen paikkansa ja ryhmiin osallistujat kuvaavat usein juuri tällaista tukea parhaimmaksi, mitä ovat saaneet.

Vertaisryhmän ohjaajan osaamistarpeet on hyvä tunnistaa koulutusta suunniteltaessa. Parhaimmillaan koulutus lisää ryhmänohjaajan sitoutumista ja jaksamista tehtävässä, sekä innostaa itsetuntemuksen kehittämiseen. Koulutuksessa ryhmänohjaaja saa tarpeellisia tietoja ja taitoja, sekä tunnistaa toiminnalle asetetut odotukset ja rajat, sekä omat kehittymistarpeet.

Vertaisryhmätoimintaa järjestävällä taustayhteisöllä on tärkeä rooli toiminnan laadun varmistamisessa. Siitä syystä vapaaehtoisen vertaisohjaajan ohjaus ja tuki sekä työnohjaus on järjestettävä kunnolla.

Comments are closed.