Projektet i ett nötskal

Avita kaveria (Hjälp en kamrat) är ett nationellt projekt (2014-2016) som finansieras av RAY (Föreningen för penningspel) och administreras av Medborgararenan. Projektets målsättning är att märkbart öka jämlikverksamheten.

Medborgararenan gjorde år 2012 en utredning, där man kartlade behovet av att utveckla jämlikstödet bland föreningar och samfund i olika delar av landet. De verksamma som svarade på utredningen saknade främst stöd för skolning av jämlikledare och organisering av jämlikverksamhetsinstruktion samt gemensam marknadsföring av jämlikstödet både regionalt och lokalt.

Som ett svar på detta behov skapades Hjälp en kamrat-projektet. Med projektets hjälp får föreningar som blir samarbetspartners nya frivilliga jämlikledare och mera jämlikverksamhet vars kvalitet samtidigt utvecklas. Projektet förstärker och utvidgar redan existerande regionala kamratnätverk. Under tre års tid genomförs samskolning av frivilliga jämlikledare och jämlikverksamhetsinstruktion samt gemensam marknadsföring av jämlikstöd och verksamma föreningar tillsammans med regionala och lokala föreningar på över 20 orter.

Projektets delområden:

1. Skolning
1.1. Grundskoling: För utbildare av frivillig jämlikledare

I projektet ordnas det grundskolning för utbildare av jämlikledare på sju centralorter. Skolningen avser utbildning av nya frivilliga jämlikledare. Avsikten är att varje person som gått utbildningen startar upp (ensam, med ett arbetspar eller en arbetsgrupp) en skolning av frivilliga jämlikledare på sin egen verksamhetsort. Dessa nya frivilliga jämlikledare påbörjar under projektets gång ny jämlikverksamhet på sammanlagt över 20 orter under tre års tid.

I processen skapas en regional skolningsmodell för frivilliga jämlikledare. Dessutom produceras på nationell nivå ett paket, som föreningarna kan modifiera för eget behov. Paketet är gratis disponibelt för partnersamfund.

1.2. Fortsättningsutbildning: Vägledning för jämlikverksamheten
I Iprojektet utvecklas en verksamhetsmodell (”testat infopaket”) för att stöda vägledningen för frivilliga jämlikledare. Modellerna för jämlikverksamhetsinstruktionen samt för skolningsmodellen utvecklas av en arbetsgrupp, som består av representanter från partnersamfund, jämlikstöd-personer samt professionella som har erfarenhet av skolning för frivilligarbete och arbetsledning. Paketet för jämlikverksamhetsinstruktion är gratis disponibelt för alla partnersamfund.

2. Gemensam marknadsföring och information
Projektet erbjuder stöd för gemensam marknadsföring och informering av jämlikstöd inom områdets föreningar. Den gemensamma marknadsföreningen skräddarsys så långt som möjligt för att motsvara föreningarnas behov i varje område med beaktan av dess särdrag.

Ett regionalt partner-nätverk samlas ihop för att planera marknadsföringen, och man kan även be t.ex. läroverk och andra verksamma inom den officiella sektorn med. Syftet med marknadsföringen är att väcka intresset för frivillig- och jämlikarbete samt att hjälpa föreningar med att rekrytera nya frivilliga. Dessutom ger projektet nationell information om jämlikarbetets betydelse både för individen och samhället.

3. Synlighetskampanj Man förverkligar en nationell synlighetskampanj Hjälp en kamrat – Jämlikstödet har betydelse. Syftet med kampanjen är att synliggöra frivillig jämlikverksamhet och –stöd. Samtidigt väcker man en diskussion om betydelsen av jämlikverksamheten.

Comments are closed.