Toimintavuosi 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016, 16.1.2016 (menossa Kansalaisareenan hallituksen käsittelyyn)

Vuosi 2016 oli hankkeen kolmas ja viimeinen toimintavuosi. Toiminta on sisältänyt vertaisohjaajien peruskoulutusta Kokkolassa ja Oulussa, joista valmistui 24 vertaisohjaajien kouluttajaa. Lisäksi vuoden lopussa järjestettiin kolmella paikkakunnalla jatkokoulutusta vertaisohjaajien tukemisen teemasta yhteensä 54 osallistujalle.

Vertaisuuden näkyvyyden lisäämiseksi hanke osallistui SuomiAreena-tapahtumaan Porissa järjestämällä muun muassa keskustelutilaisuuden vertaistuen eri muodoista. Lisäksi hanke lanseerasi ensimmäistä kertaa Suomessa vietettävän Kansainvälisen vertaistuen päivän (20.10.), johon liittyen hanke järjesti seminaarin Tampereella. Edellisenä vuonna pidetyn Vuoden vertaiskuva -kilpailun kuvista koostettu näyttely oli esillä kuudella paikkakunnalla.

Toimintakertomus kokonaisuuten täällä

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Avita kaveria – ryhdy vertaisohjaajaksi projektissa (2014 – 2016) toimimme vapaaehtoisten vertaisohjaajien paikallisen yhteisen koulutuksen, työnohjauksen ja vapaaehtoistoiminnan markkinoinnin kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Hanke päättyy vuoden 2016 lopussa. Saamme Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta toimintamme 106 000 euroa.

Toiminnan sisältö ja toteutus
Vuoden 2016 toiminta painottuu vertaisuuden näkyvyyden edelleen lisäämiseen, vertaisohjaaja kouluttajien peruskoulutusten (Kokkola ja Oulu) loppuun saattamiseen sekä jatkokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen pilottina. Koska vuosi 2016 on hankkeen viimeinen vuosi, sisältyy hankeen tehtäviin myös toiminnan kokonaisarviointi ja johtopäätökset sekä tulosten esittely ja ehdotukset toiminnan jatkosta.

Näkyvyyden lisääminen
Vertaisuuden monimuotoisuuden ja tärkeyden esille tuominen on koettu tärkeäksi, ei yksin tässä hankkeessa, vaan laajemmin hankkeen yhteistyökumppaneiden piirissä. Vuonna 2015 Avita Kaveria -hanke käynnisti ”Vertaisuus näkyväksi” –kampanjaa yhteistyössä vertaistoimintaa toteuttavien yhteistyötahojen kanssa Helsingissä (n. 20 järjestöä).

Vertaisuus näkyväksi -kampanjan osalta vuonna 2016 keskitytään vertaisuuden esiin tuomiseen Suomi Areenalla Porissa (11. – 15.7.2015), jossa järjestetään keskustelutilaisuus ja ollaan mukana Kansalaistorilla 3-5:n päivän ajan muiden vertaistoimijoiden kanssa. Ajatuksena on tuoda esiin vertaisuuden moninaisuutta ja kirjoa. Helsingissä ollaan mukana #VERTAISHÄSSÄKKÄ -tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään toista kertaa. Vähentyneiden resurssien takia muualla Suomessa tapahtuvien yksittäisten pop -up -tyyliset tapahtumien (esim. #vertaishässäkkä) osalta osallistuminen arvioidaan tapahtumakohtaisesti resurssien osalta. Vuoden vertaiskuva -tapahtumaa ei järjestetä vuonna 2016. Sen sijaan vuoden 2015 -vertaiskuva -näyttelyn kiertuetta edistetään. Lisäresursseja näkyvyyskampanjan suunnitteluun ja markkinointiin jatketaan yhteistyöstä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Vertaisohjaajien kouluttajan perus- ja jatkokoulutukset
Vertaisohjaajan peruskoulutuksessa Kokkolan ja Oulun ryhmien osalta on yksi lähipäivä Oulussa tammikuussa, jonka jälkeen kummankin ryhmän osalta on työnohjaukselliset päivät sekä lopputöiden ohjausta sekä osaamisen arviointia.

Vertaisohjaaja kouluttajien jatkokoulutus pilotti toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kevään 2016 aikana Jyväskylässä. Koulutus on suunnattu peruskoulutuksen saanneille sekä vertaisohjaaja kouluttajina jo toimineille.

Toiminnan juurruttamiseksi eri alueille tuetaan aktiivisia alueellisia yhteistyökumppaneita/verkostoja ylläpitämään alueen omaa vertaistoiminnan verkostoa (esim. Keski-Uusimaa A-paja verkostoa ja Valikko-verkostoja). Vertaisohjaaja kouluttajien ja vertaistoimijoiden verkoston luomista ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 aikana yhteistyössä Heimo.co palvelun kanssa.

Toimintasuunnitelma kokonaisuutena täältä

Comments are closed.