Info

Tällä sivulla on koottu Avita Kaveria -hankkeelle tai hankkeen toimesta teetettyjä selvityksiä ja tutkimuksia vertaisuuden alueelta vuodelta 2015.


Vertaistoiminta Itävallassa on järjestöasiantuntijan Jokke Reimersin syksyllä 2015 tekemä selvitys. linkki

Vertaistoiminta Saksassa on järjestöasiantuntija Jokke Reimersin keväällä 2015 tekemä selvitys. linkki

  • Edellisten selvitysten diaesitys täältä. Pidetty 11.1.2016 Eurooppasalissa (ohelma).

Selvitys Britannian vertaistoiminnan tilasta on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan, Teija Kanervan, kesällä 2015 tekemä selvitys.  linkki

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 – kyselyssä (2015) kysyttiin myös kansalaisten suhtautumista vertaistukeen kysymyksessä: Mitä mieltä olette seuraavasta väittämästä? ”Vertaistukea pitäisi saada sairaaloihin ja muuhun terveydenhuoltoon nykyistä huomattavasti enemmän.”
Projektiassitentti Anja Hilanderin tekemä yhteenveto kysymyksen vastauksista löytyy täältä.

 

 

Comments are closed.