Yhteismarkkinointi ja tiedotus

Projekti tarjoaa tukea alueen järjestöille vertaistuen yhteismarkkinointiin ja vertaisuudesta tiedottamiseen. Yhteismarkkinointi räätälöidään mahdollisimman pitkälle vastaamaan kunkin alueen järjestöjen tarpeita ja huomioiden alueen erityispiirteet.

Markkinointia suunnittelemaan kerätään alueellinen kumppaniverkosto, mukaan voidaan pyytää myös esim. oppilaitoksia tai muita julkisen sektorin toimijoita. Markkinoinnin tavoitteena on herättää mielenkiintoa vapaaehtois- ja vertaistyötä kohtaan sekä omalta osaltaan auttaa järjestöjä uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Lisäksi projektissa tiedotetaan valtakunnallisesti vertaistyön merkityksestä sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Comments are closed.