Frivilligarbetskoordinatorers syn på frivilligarbetet bland asylsökande och flyktingar

En asylsökande är en människa som har flyttat till ett främmande land och på vars önskan eller ansökan en asyl är under behandling. Däremot är en flykting en människa, som har flytt undan förföljelse eller konflikt, och har beviljats rättighet… Continue Reading →

Blogg: Frivilligas måltider, tack och ihågkommanden i skatteförvaltningens nya direktiv

Direktivet är det första omfattande direktivet för allmännyttiga samfund, offentliga samfund och andra frivilligorganisationer gällande förskottsuppbörd. Det är gjort på önskan av föreningsfältet och inbegriper också frivilligverksamhetens synvinkel. Direktivet förenar beskattningsförfarandet, för tidigare har det inte funnits enhetliga, samlade föreskrifter…. Continue Reading →

600 frivilliga på sommarens äktenskapsläger

Även denna sommar deltar över 500 par i familjeläger och -kurser för att vårda om sitt förhållande. Hundratals frivilliga finns med för att medverka som gruppledare, föreläsare och barnledare under evenemangen. Parempi avioliitto rf:s verksamhet baserar sig på ömsesidigt kamratstöd…. Continue Reading →

”Ingen kamp om styrelseplatserna, snarare så att man får lirka”

‒ Efter besök hos 58 förbund och centralorganisationer I Svenskfinland är det några saker som blivit väldigt tydliga. Först och främst de att Studieförbundets medlemmar är väldigt olika och därmed på manga sätt inte jämförbara, säger Mari Pennanen i Förbundsbarometern 2017. Det… Continue Reading →

De frivilliga bestämmer takten i medborgarverksamheten

Det vore svårt att föreställa sig Finland utan kamrat- och frivillighetverksamhet.  De frivilliga verkar i över hundratusen föreningar, vilka på sätt eller annat berör varje finländare. De upprätthåller utfärdsställen, simstränder och byhus. De erbjuder kamratstöd, producerar information, påverkar och ger… Continue Reading →

Styrka och nya idéer från frivilligarbetet

Finland är föreningarnas förlovade land. Ca. 75 procent av medborgarna är under sin livstid medlem i någon förening. Fast de flesta deltar i föreningsverksamheten i form av medlemskap, så hopar sig aktiviteten. Utbildade och välställda deltar allra aktivast. Också föreningarna… Continue Reading →

Känna sig bra med frivilligarbete

Ibland kan livet kännas betydelselöst. Kanske vi i onödan söker specialiteter till vardagen för krångligt. Som ersättning till fallskärmshoppning, värmeyoga eller resande kunde också fungera att söka livsinnehåll genom att hjälpa. Så gör ju mången vid sidan om sina hobbyer…. Continue Reading →

Olika uppfattningar om kamratstöd bland arbetstagare och frivilliga – nya forskningsresultat!

Man kan säga att kamratstödet fått sin början från de i Förenta Staterna grundade Anonyma Alkoholisternas AA-grupper år 1935. Kamratstöd kan vara verksamhet som arrangeras av föreningar, då föreningarna erbjuder utrymmen samt skolning och stöd för de frivilliga. Å andra… Continue Reading →

Veckan mot rasism startade. Med fanns en brokig skara deltagare

Veckan mot rasism kördes imponerande igång 20.3. på Narinktorget i Helsingfors. Med i evenemanget var nästan 40 kretsar som presenterade sin verksamhet samt annat program. Kampanjveckan år 2017 är nr 12 dvs. 20−26.3.2017. Det ordnas evenemang och jippon på olika… Continue Reading →

Blogg: Lätt med i Emmaus frivilligarbete

Eftersom frivilligarbete för mig är helt obekant, ville jag börja med sådant som på något vis kände. För något år sedan var jag på grund av ett arbetsprojekt på jobb vid UFF. Således var det lättast att ta tag i… Continue Reading →

« Older posts

© 2017 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑