Opinnäyteyhteistyö

Opinnäytetyö vapaaehtoistoiminnasta?

Etsitkö opinnäytetyön aihetta? Kansalaisareena ry on selvittänyt vuosina 2010 ja 2015 Taloustutkimuksen kanssa (2015 mukana myös HelsinkiMissio ja Kirkkohallitus) vapaaehtoistyön tekemistä Suomessa. Tutkimukseen haastateltiin 2015 yhteensä 1026 ihmistä ja 2010 yhteensä 996 ihmistä ja otokset ovat tilastollisesti 15–79-vuotiasta väestöä edustavia. Tutkimusaineistoista selviää muun muassa se, paljonko vapaaehtoistyötä tehdään sekä miten tehty vapaaehtoistyö jakaantuu iän, sosiaaliekonomisen aseman ja asuinpaikan mukaan. Aineistoissa vapaaehtoistyö on eritelty sektoreittain eli aineistosta selviää, montako tuntia vapaaehtoistyötä tehdään kuukaudessa esimerkiksi kulttuurialalla tai lasten ja nuorten parissa. Aineistossa on myös kysymyksiä vapaaehtoistyön tekemisen motiiveista sekä kehittämistarpeista. Tuloksissa pääsee vertailemaan 2010 luvulla tapahtuneita muutoksia ja trendejä. Aineistot ovat excel-muodossa, joten opinnäytetyön tekijältä vaaditaan hyvää taulukkolaskennan hallintaa.

Jos olet kiinnostunut tekemään aineistosta esimerkiksi kandidaatin tutkielman, gradun tai muun opinnäytetyön, ota yhteyttä: Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius, 040 754 7371.

Tutkimuksia ja selvityksiä

Lue lisää täältä.