KansalaisAreena, vapaaehtoistyö, vapaaehtoistoiminta, vertaistuki, vertaistoiminta, oma-aputoiminta

    Äänestä vuoden vapaaehtoinen Rösta årets frivillig Menumessut Liity jäseneksi 20 vuotta kansalaistoimintaa


        russian
Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lähetä materiaalia työkalupakkiin täältä.

Lisätietoja mallien keräämisestä: mallit(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 440 56 52

Koulutus

Ikänäkemystä vapaaehtoistoimintaan »

Ilka Haarni
Ikäinstituutti
Väestön ikääntyessä on tärkeää tietää, miten ikäihmiset haluavat osallistua vapaaehtois- ja järjestötoimintaan ja mitä se heille merkitsee. Koulutus tarjoaa tukea vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäjille, jotta toiminnassa pystytään entistä paremmin huomioimaan ikääntyvien tarpeet.
Arvosteluja 2 kpl

Yhteisön valinta yhteistyössä järjestetyn kurssin jälkeen »

Espoon vapaaehtoisverkosto
Espoossa on järjestetty tukihenkilökoulutusta yhteistyössä usean yhteisön voimin. Ennen viimeistä kurssikertaa kurssilaisia pyydetään valitsemaan minkä yhteisön vapaaehtoiseksi he haluavat. Kurssilaisia pyydetään täyttämään oheinen lomake. 
Arvosteluja 2 kpl

Opas saattohoidon tukihenkilötoiminnasta »

Saimaan Syöpäyhdistys ry
Tämä kirjanen kuvaa saattohoidon tukihenkilötoiminnan yleisiä periaatteita ja käytäntöjä.
Arvosteluja 2 kpl

Omaisesta vertaistukijaksi -koulutus »

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, vertaisvoimaa -projekti
Omaishoitajana toimineille koulutus vapaaehtoistoiminnan perusteista.
Arvosteluja 2 kpl

Peruskoulutuksen diat »

Vuokko Keränen
Vares -hanke, Oulun seudun Setlementti ry
Peruskoulutuksen diat vapaaehtoistoiminnasta.
Arvosteluja 2 kpl

Todistus kurssisuorituksesta »

Miira Arffman, Marja Katajamaa
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra-hanke/Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Tukihenkilökoulutuksen kurssitodistus vapaaehtoiselle.
Arvosteluja 2 kpl

Todistus kurssisuorituksesta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Leiriohjaajakoulutuksen kurssitodistus vapaaehtoiselle.
Arvosteluja 2 kpl

Todistus kurssisuorituksesta »

Espoon seurakuntayhtymä
Seurakunnan lähimmäispalvelukurssin todistus.
Arvosteluja 2 kpl

Kouluttamisen vinkit »

Espoon seurakuntayhtymä
Vinkkejä muille kouluttajille Espoon evankelisluterilaisen seurakunnan lähimmäispalvelukurssien kouluttajilta. 
Arvosteluja 2 kpl

Mielenterveyden ensiapukirja

Tarja Heiskanen, Kristiina Salonen, Pirkko Sassi

Mielenterveyden ensiapukirjan tavoitteena on vahvistaa lukijan mielen hyvinvointia ja ehkäistä mielen pahoinvointia. Kirja antaa tietoa ja lisää taitoa siitä, miten tukea hyvää mielenterveyttä ja miten selviytyä elämän mukanaan tuomista vaikeuksista ja kriiseistä.

Kirjassa käsitellään myös yleisempiä mielenterveyden häiriöitä, joihin edelleen liittyy paljon väärää tietoa ja monenlaisia asenteita.

Kirja soveltuu hyvin jokanaisen ja -miehen mielenterveysosaamisen vahvistamiseen, mutta yhtä hyvin se antaa tukea ja lisätietoa mielenterveyden huoltamisesta esimerkiksi opettajille, terveydenhoitajille, työsuojelu- ja työterveyshuollolle, esimiehille, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille ja monille muille tahoille.

Mielenterveyden ensiapukirja on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa valotetaan useasta näkökulmasta mielenterveyttä tukevia ja vaurioittavia tekijöitä ja pohditaan niiden vaikutuksia elämään.

Kirjan tietoja voi syventää Mielenterveyden ensiapukoulutuksessa, jota järjestää Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus.

Arvosteluja 9 kpl

Koulutusrunkoja

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Katja Briny
Turun Kaupunkilähetys ry
Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja etiikkaa, vuorovaikutustaitoja ja vanhuutta elämänvaiheena. Kurssi antaa monipuolisia valmiuksia vapaaehtoisena toimimiseen. Kurssi vastaa vapaaehtoistoiminnan peruskurssin suorittamista.
Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelukoti, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry
Palvelukodin vapaaehtoisille suunnatun perehdytyskoulutuksen runko.
Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Kustaankartanon palvelukeskus
11 tunnin mittaisen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen runko.
Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilökoulutuksen koulutusrunko »

Raisa Baer
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra-hanke/Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
30 h pitkän, yhteistyössä totetutetun tukihenkilökoulutuksen runko.
Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Tuuks Mukaan toimintaan -projekti, Lahdensivunkoti, Koivupirtin palvelukoti, Lähimmäispirtti, Kotipirtin palvelutalo
Palvelukodin vapaaehtoisille suunnatun perehdytyskoulutuksen runko.
Arvosteluja 2 kpl

Koulutuksen arviointia

Koulutuksen palautelomake »

Salva ry
Kysely vapaaehtoisille koulutuksen onnistuimisesta. Hyvin perinteinen kysely jossa aiheina mm. koulutuksen tilat, ruokailu, odotusten täyttyminen.
Arvosteluja 2 kpl

Palautelomake vapaaehtoisille »

Sari Brand
Lahdensivunkoti Koivupirtin palvelukoti Lähimmäispirtti Kotipirtin palvelutalo
Hyvä malli peruskurssin jälkeen palautteen keräämiseksi.
Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilökoulutuksen palautelomake »

Miira Arffman ja Marja Katjamaa
Espoon vapaaehtoisverkosto,Santra-hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Espoon vapaaehtoisverkoston järjestämän tukihenkilökoulutuksen jälkeen kurssilaisille jaettava palautelomake.
Arvosteluja 2 kpl

Peruskoulutuksen palautelomake »

Hyvin pelkistetty palautelomake vapaaehtoistoiminnan peruskurssin jälkeen jaettavaksi.
Lisätietoja:
Annemari Sinikorpi
Aikuisystävätoiminta/MLL Keski-Suomen piiri ja Pelastakaa Lapset Keski-Suomen aluetoimisto
Arvosteluja 2 kpl

Koulutuksen palautelomake »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelukoti, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry
Palvelukodin vapaaehtoistoiminnan kurssin jälkeen käytetty arviointilomake.
Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulusta

Jatkokoulutusmainos »

Sonja Karnell
Finlands Svenska Handikappförbund
Ruotsinkielinen mainos oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävästä jatkokoulutuksesta vapaaehtoisille jotka toimivat ryhmänvetäjinä.
Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulutusmainos »

Salon seurakunta/Salo-Uskelan alueen diakoniatyö
Vapaaehtoisille tarkoitetun virkistys/jatkokoulutuksen malli.
Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulutus ikäihmisten kanssa toimiville vapaaehtoisille »

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kotikunnas
Kurssin kesto yhteensä 11 oppituntia.Tarkoituksena on tutustua iäkkäiden parissa tehtävän vapaaehtoistyönerityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin sekä saada valmiuksia ja ideoita siinätoimimiseen. Kaikissa tapaamisissa on mahdollisuus omiin kysymyksiin jakeskusteluun.
Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulutus vapaaehtoisille apuvälineiden käytöstä.  »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus
Vapaaehtoisille järjestetty "workshop" avustamisen välineistä. 
Arvosteluja 2 kpl

Kouluttajan avuksi

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko »

Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen organisaatioissa, joissa on myös palkattua henkilökuntaa. Osallistava koulutusrunko ja vetäjän ohje mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan pohdinnan ja suunnittelun, johon kaikki pääsevät mukaan. Koulutus avaa onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja kannustaa kehittämään vuorovaikutuksellisesti organisaatioon sopivat vapaaehtoistoiminnan tehtävät, pelisäännöt ja vastuut. Katso malliin liittyvä koulutuksen vetäjän tukipaketti.
Lisätietoja:
Veera Vehkasalo
Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä-ohjeet koulutuksen vetäjälle »

Kierrätyskeskus, Vety-hanke
Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen organisaatioissa, joissa on myös palkattua henkilökuntaa. Koulutuksen diat löytyvät täältä
Lisätietoja:
Veera Vehkasalo
Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi »

Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvioinnissa selvitetään, minkälaisia kokemuksia Best Buddies -vapaaehtoistoiminnan mallista on saatu Suomessa. Arviointi toimii yhteenvetona Kaveri-projektin (2007–2010) tuloksille.
Lisätietoja:
Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvosteluja 2 kpl

Arviointi

Arviointi henkilöstön näkökulmasta »

Jarkko Utriainen
Osaaja -projekti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Arviointilomake työyhteisöihin, joissa käy vapaaehtoisia tekemässä vapaaehtoistoimintaa. Esim. palvelutalojen tai sairaaloiden henkilökunnalle.
Arvosteluja 2 kpl

Arviointi vapaaehtoisten näkökulmasta »

Jarkko Utriainen
Osaaja -projekti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Hyvä lomake jolla voi kerätä palautetta vapaaehtoisilta.
Arvosteluja 2 kpl

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi »

Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvioinnissa selvitetään, minkälaisia kokemuksia Best Buddies -vapaaehtoistoiminnan mallista on saatu Suomessa. Arviointi toimii yhteenvetona Kaveri-projektin (2007–2010) tuloksille.
Lisätietoja:
Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomakkeet ja sopimukset

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Espoon seurakuntayhtymä
Espoon seurakuntien vapaaehtoistoiminnan peruskurssin käyneille jaetaan koulutuksen lopuksi lomake, jossa kysytään tietoja vapaaehtoisesta.
Arvosteluja 2 kpl

Mahdollisia asioita sopimukseen »

Raisa Baer
Espoon vapaaehtoisverkosto,Santra-hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Koottuna erilaisia asioita joita on hyvä olla tuettavan ja tukihenkilön välisessä sopimuksessa.
Arvosteluja 2 kpl

Sopimus vapaaehtoisena toimimisesta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Kesäleireille tulevien vapaaehtoisten sopimus vapaaehtoisen ja yhteisön välillä.
Arvosteluja 2 kpl

Sopimus vapaaehtoista tarvitsevan kanssa »

Irma Suomela
Apuomena ry
Vapaaehtoistoimintaa tarvitsevalle on hyvä selvittää, mistä vapaaehtoistoiminnassa on kysymys. Tässä Lohjan malli sopimuksesta, joka käydään apua tarvitsevan kanssa läpi ennen toiminnan aloittamista.
Arvosteluja 2 kpl

Vaitiolositoumus »

Raisa Baer
Santra-hanke, Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Tukihenkilökurssin käyneitä pyydettiin allekirjoittamaan vaitiolositoumus ennen toimintaan ryhtymistä.
Arvosteluja 2 kpl

Sitoutuminen toimintaperiaatteisiin »

Tuuks mukaan? -projekti, Koivupirtin säätiö Kotipirtti ry Lähimmäispirtti ry Tampereen naisyhdistys
Vapaaehtoiselle on hyvä kertoa yhteisön toimintatavat ja sitouttaa vapaaehtoinen niihin. Tällaisella lomakkeella se tehdään Tuuks mukaan -projektissa.
Arvosteluja 2 kpl

Sopimus vapaaehtoista tarvitsevan ja yhteisön välillä »

Espoon seurakuntayhtymä
Sopimus jonka avulla kerrotaan avuntarvitsijalle vapaaehtoistoiminnan toimintaperiaatteet.
Arvosteluja 2 kpl

Alkukeskustelun kyselyrunko »

Jarkko Utriainen
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Kysymyksiä, joita käydään läpi potentiaalisen vapaaehtoisen ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajan/ koordinaattorin välisessä alkukeskustelussa
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake ja sopimus »

Saara-Sisko Jäämies
Kustaankartanon vanhustenkeskus
Lomake, jossa kysytään vapaaehtoiseksi haluavan taustatiedot ja jonka allekirjoittamalla sitoudutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin ja vaitiolovelvollisuuteen.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Kati Ruotsalainen
Kehitysvammaisten Tukiliiton Kaveri-projekti
Lomake, jonka avulla voidaan yhteystietojen lisäksi ottaa selvää vapaaehtoiseksi haluavan luonteesta, kiinnostuksen kohteista ym. Näiden tietojen avulla hänelle voidaan etsiä kaveri, joka on kiinnostunut samoista asioista.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Irma Suomela
Apuomena ry ja Lohjan seurakunnan diakoniatyö
Koulutukseen ja aiempaan kokemukseen painottuva esitietolomake, jossa allekirjoitetaan myös vaitiolosopimus.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Raija Manninen
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Vapaaehtoisen esitietolomake selkeillä rengastusvaihtoehtoilla, mutta tarjoaa myös tilan vapaalle sanalle.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Riina Laakso
Kalliolan setlementti
Esitietolomake, jossa on henkilötietojen lisäksi myös syvempää tietoa antavia avoimia kysymyksiä.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Suomen Punainen Risti
Selkeä esitietolomake, johon on jälkeen päin mahdollista kirjoittaa myös vapaaehtoisen suorittamat vapaaehtoistehtävät.
Arvosteluja 2 kpl

Kysymyksiä vertaistukihenkilölle »

Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
Avoimia, pohdintaan herätteleviä kysymyksiä henkilölle, joka on ilmaissut halukkuutensa sitoutua vertaistukijaksi.
Arvosteluja 5 kpl

Esitietolomake aikuisystäväksi ryhtyville »

Annemari Sinikorpi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Monipuolinen esitietolomake / haastattelurunko, joka on helposti muokattavissa eri kohderyhmien parissa tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.
Arvosteluja 4 kpl

Tueksi vapaaehtoisen haastatteluun »

Suomen Punainen Risti
Tukikysymyksiä vapaaehtoiseksi haluavan haastatteluun.
Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoisen haastattelu »

Asumispalvelusäätiö ASPA
Lyhyet ohjeet vapaaehtoisen haastatteluun.
Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoista tarvitsevan tiedot »

Raija Manninen
Helsingin ja Uudenmaan näkövammiset ry
Kun näkövammainen tarvitsee vapaaehtoisen apua, hän voi ottaa yhteyttä Helsingin ja Uudenmaan näkövammiset ry:hyn jossa puhelun vastaanottaja täyttää kyseisen lomakkeen. 
Arvosteluja 2 kpl

Liikuntaystäväpyyntölomake »

Hyvin yksinkertainen lomake johon täytetään perustiedot vapaaehtoista liikuntakaveria toivovalta.
Arvosteluja 2 kpl

Vertaistukisuhdetta toivovan tiedot »

Vilja Vainio
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
 Yksinkertainen lomake vertaistukisuhdetta toivovan tiedoista.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoista haluavalle lapselle »

Annemari Sinikorpi
Aikuisystävätoiminta/MLL Keski-Suomen piiri ja Pelastakaa Lapset Keski-Suomen aluetoimisto
Vapaaehtoista Aikuista haluavia lapsia varten lomake jossa kysellään mistä lapsi tykkää ja mitä toivoisi aikuisen kanssa tehtävän. 
Arvosteluja 2 kpl

Sopimus tukienkilön, tuettavan ja yhteisön välillä »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Sopimus, johon on kirjattu lyhyesti mihin eri osapuolet sitoutuvat tukihenkilösuhteen alkaessa.
Arvosteluja 2 kpl

Stödpersonsavtal »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Avtal på svenska.
Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilöhaastattelu »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Monipuolisesti kysymyksiä ja lisäksi haastattelijan arvio tukihenkilöstä.
Arvosteluja 2 kpl

Stödpersonsintervju »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Intervju på svenska.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake koirien kanssa tehtävään vapaaehtoistoimintaan »

Tiina Muros
Kennelliitto
Kennelliitto organisoi kaverikoiratoimintaa ja on luonut uuden kaverikoiran kyselylomakkeen.
Arvosteluja 2 kpl

Vertaistukihenkilösopimus »

Vilja Vainio
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Sopimus vapaaehtoisen, vapaaehtoista tarvitsevan ja vapaaehtoisyhteisön välillä.
Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake ja sitoumus »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Espoon kaupungin vanhustenpalveluiden käytössä oleva lomake uuden vapaaehtoisen perustietojen keräämiseen, sekä sitoumus kaupungin vapaaehtoistoiminnan periaatteiden noudattamisesta.
Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhustenpalvelut
Arvosteluja 2 kpl

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen vastaanottaminen »

Muistilista vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen yhteydenottoon. Koostettu kohtaamispaikkaseminaarissa keväällä 2010.
Lisätietoja:
Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry/ Santra-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistoiminnan ohjeet ja lomakkeet vastuuhenkilöille »

Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Kokoelma Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistoiminnan ohjeita ja lomakkeita esimiehille ja vapaaehtoistyöstä vastaaville.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisen ohjaus, tuki ja neuvonta

Vapaaehtoisen palautelomake tapaamisista »

Annemari Sinikorpi
Aikuisystävätoiminta/MLL Keski-Suomen piiri ja Pelastakaa Lapset Keski-Suomen aluetoimisto
Palautelomake, jonka avulla vapaaehtoinen voi tilastoida tapaamisia ja raportoida niiden sujumista koordinaattorille.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisen sitoutuminen tukihenkilötoiminnassa »

Emmi-Juulia Utti
Helsingin yliopisto
Pro gradu -tutkielma "Vapaaehtoistyöntekijän sitoutuminen lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa". Tutkittua tietoa sitoutumisen muodostumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista.
Arvosteluja 2 kpl

Vertaisryhmän ohjelma sijaisvanhempina toimiville vapaaehtoisille »

Pelastakaa Lapset ry, Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kuuden kerran tapaamiset ohjelma.
Arvosteluja 2 kpl

Kutsu vapaaehtoisille syksyn aloitukseen »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus
Kutsu syksyn kauden aloitukseen vanhoille vapaaehtoisille.
Arvosteluja 2 kpl

Kutsu ohjattuun vapaaehtoisten vertaistapaamiseen »

Tiina Nurmenniemi
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra -hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Ilmoitus sairaalan seinällä.
Arvosteluja 2 kpl

Vertaistapaaminen vapaaehtoisille »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus
Kutsu vapaaehtoisten puurojuhliin.
Arvosteluja 2 kpl

Ilmoitus vapaaehtoisille järjestetystä virkistyksestä »

Salon seurakunta/ Salo-Uskelan alueen diakoniatyö
Vapaaehtoisille järjestetyssä virkistyksessä aiheina mm. nauru, huumori ja positiivisuus.
Arvosteluja 2 kpl

Virkistystä ja tukea vapaaehtoisille »

Espoon seurakuntayhtymä
Näin Espoon evankelisluterilaisen seurakunnan Lähimmäispalvelijoita huomioidaan toiminnassa.
Arvosteluja 2 kpl

Seurantalomake tukihenkilötoiminnasta tuettavalle »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Raportti, jossa tukihenkilö voi kertoa mm. matkakuluista, tapaamisten sujumisesta, tuettavan tilanteesta ja omasta tilanteestaan.
Arvosteluja 2 kpl

Stödpersonsrapport »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Rapport på svenska.
Arvosteluja 2 kpl

Seurantalomake vapaaehtoiselle »

Reetta Grundström
Pohjois-Helsingin lähimmäistyö Pulmu ry
Kortti johon vapaaehtoinen kirjoittaa tehtävien päivämäärän, mitä tehtiin, missä ja kuinka kauan.
Arvosteluja 2 kpl

miten tukea vapaaehtoisten jaksamista »

Kohtaamispaikkaseminaarissa (2010) koottu aineisto vapaaehtoisten tukemiseen liittyen.
Arvosteluja 2 kpl

Tukea vapaaehtoistoiminnan johtamiseen »

Mika Väisänen
Opinnäytetyössä Toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen (2010) pureudutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ydinasioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, ohjaukseen ja motivointiin.
Arvosteluja 5 kpl

seniorineuvonta_info »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Seniorineuvonnan numero ja muita tärkeitä puhelinnumeroita mm. kotihoidon, terveysneuvonnan sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tiedot
Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Arvosteluja 2 kpl
Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Oppaassa on kuvattu polku Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistyöntekijäksi ja kerrottu Kierrätyskeskuksen toiminnasta sekä erilaisista vapaaehtoistehtävistä. Löydät oppaasta myös vapaaehtoistyön pelisäännöt sekä paljon hyödyllistä käytännön tietoa.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistyö Suomessa - opas maahanmuuttajalle »

VETY, Pääkaupunkisedun kierrätyskeskus
Mitä vapaaehtoistö suomalaisessa yhteiskunnassa on? Mitä hyötyä siitä on vapaaehtoiselle? Miten vapaaehtoistyöhön pääsee? Mitä tarkoittaa, että vapaaehtoistyö voi olla osa kotoutumissuunnitelmaa?VETY-hankkeen uudessa julkaisussa Vapaaehtoistyö Suomessa - opas maahanmuuttajalle löydät vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin vapaaehtoistyöstä. Opas on kirjoitettu selkosuomeksi.
Lisätietoja:
Jenni Sademies
VETY, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisten johtamiskoulutusmalli »

Hvä! Sydähdistys -työryhmä
Helsingin Sydänpii ry
Helsingin Sydänpiirin Liekki-hankkeessa on kehitetty vapaaehtoisten johtamista ja yhdistysvalmennusta viiden vuoden ajan. Malli löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme, jossa on myös laaja aineistopankki. Toivomme hankkeestamme olevan hyötyä myös sinulle.
Lisätietoja:
Marika Rosenborg
Helsingin Sydänpiiri ry
Arvosteluja 2 kpl

Tarinaa tupaan

toim. Satu Tienari
virikkeitä tarinatupa® muisteluryhmien ohjaajille

Opas täydentää tarinatupa ohjaajien koulutusta. Opas kertoo mikä toiminnassa on keskeistä ja mitä on hyvä pitää mielessä kun muistellaan muistiryhmässä. Opas perustuu muistiryhmien käytännön kokemuksiin.

Arvosteluja 9 kpl

Auttamisen iloa

(Eläkeliitto)
Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas

Eläkeliiton iäkkäät vapaaehtoiset ovat käytännön toiminnallaan työstäneet Auttamisen iloa –oppaan. Oppaaseen on kerätty vastauksia ja käytännön ratkaisuja kysymyksiin, joita vapaaehtoset ovat esittäneet.

Arvosteluja 9 kpl

Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta

Palautekysely työntekijöille »

Jarkko Utriainen
Osaaja -projekti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Palautekysely työntekijöille jotka ovat osallistuneet työyhteisönsä kautta vapaaehtoistoimintaan.
Arvosteluja 2 kpl

Kunniakirja hyväntekeväisyydestä »

Tiina Nurmenniemi
Espoon vapaaehtoisverkosto,Santra-hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
 Espoon Vapaaehtoisverkosto luovutti kunniakirjan kun työyhteisö teki hyväntekeväisyytenä verkostolle logon.
Arvosteluja 2 kpl

Prosessiopas vapaaehtoisyhteisöille »

Jatta Vikström
Kansalaisareena
17 sivuinen prosessiopas työryhmätyöskentelyyn jossa tavoitteena on kehittää vapaaehtoisyhteisölle toimiva rakenne yritysyhteistyölle.
Lisätietoja:
Jatta Vikström
Kansalaisareena
Arvosteluja 2 kpl

Prosessiopas työyhteisöille »

Jatta Vikström
Kansalaisareena
16 sivuinen prosessiopas työryhmätyöskentelyyn. Prosessiopas selkeyttää ja ohjeistaa käytännön toimintaa vapaaehtoisyhteisön ja työyhteisön välillä .
Lisätietoja:
Jatta Vikström
Kansalaisareena
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko »

Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen organisaatioissa, joissa on myös palkattua henkilökuntaa. Osallistava koulutusrunko ja vetäjän ohje mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan pohdinnan ja suunnittelun, johon kaikki pääsevät mukaan. Koulutus avaa onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja kannustaa kehittämään vuorovaikutuksellisesti organisaatioon sopivat vapaaehtoistoiminnan tehtävät, pelisäännöt ja vastuut. Katso malliin liittyvä koulutuksen vetäjän tukipaketti.
Lisätietoja:
Veera Vehkasalo
Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistoimiinnan toimintakäsikirja vanhustyöhön

Tanja Laatikainen

Tuuks mukaan toimintan projektissa (2009-2011) kehitettiin vapaaehtoistoiminnan tukirakennetta neljän eri tamperelaisen järjestön yhteistyönä.

Arvosteluja 9 kpl

Perehdytys

Perehdytysohjeet yhdistykselle »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Kattava opas yhdistykselle, miten perehdytetään vapaaehtoiset omaan toimintaan.
Arvosteluja 2 kpl

Kävelyporukan vapaaehtoisen vetäjän opas »

Suomen Latu, UKK-instituutti, Suomen Sydänliitto
Opas ihmiselle joka haluaa alkaa vetämään kävelyporukkaa.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisten perehdyskoulutuksen diat »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Espoon kaupungin vanhustenpalveluiden diasarja uusien vapaaehtoisten perehdytykseen.
Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhustenpalvelut
Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysoppaita

Käsikirja Kustaankartanon vapaaehtoistoiminnasta »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus
Kustaankartanon palvelukeskuksen käsikirja vapaaehtoistoimintaan ryhtyville vapaaehtoisille ja talon uusille työntekijöille.
Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysopas palvelukodin vapaaehtoiselle »

Lahdensivunkoti Koivupirtin palvelukoti Lähimmäispirtti Kotipirtin palvelutalo
Vapaaehtoiselle suunnattu kattava tietopaketti palvelukodin vapaaehtoistoiminnasta.
Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysopas vanhustenpalveluiden vapaaehtoiselle »

Leila Rutanen
Töpinää töppösiin -kampanja, Vanhus -Kaste, Jämsän Seutu
Vapaaehtoiselle suunnattu kattava tietopaketti vanhustenpalveluiden vapaaehtoistoiminnasta.
Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysopas palvelukodin vapaaehtoiselle »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelutalo, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry
Vapaaehtoiselle suunnattu kattava tietopaketti palvelukodin vapaaehtoistoiminnasta.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Jarkko Utriainen (toim.)
Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2011

Julkaisun esittely ja kaikki kappaleet saatavilla osoitteessa http://www.valli.fi/projektit/osaaja/uutiset.html

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana -julkaisuun on koottu vapaaehtoistoiminnan kehittämisen Osaaja -projektin projektityöryhmän kehittämistyön keskeisimmät tulokset. Tulokset on esitelty omina erillisinä osakokonaisuuksinaan, käytännön kehittämistyön pohjalta rakentuneina vapaaehtoistoimintaa monipuolistavina ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta lisäävinä toimintamalleina. Toimintamallit tukevat toinen toisiaan ja niiden hyödyntäminen voidaan räätälöidä käytettävissä olevien tarpeiden ja resurssien mukaan. Julkaisun pyrkimyksenä on olla apuna niin vanhustyön yksikössä yksin työtään tekevälle vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle kuin myös laajalle alueelliselle verkostoitumiselle. Julkaisu on rakennettu niin, että se tukee Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton YDIN -projektissa (2005 - 2008) kehitettyä Ikääntymisen resurssikeskusmallia antamalla sille tuoreita eväitä palvelutalon vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen ja toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Arvosteluja 9 kpl

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi »

Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvioinnissa selvitetään, minkälaisia kokemuksia Best Buddies -vapaaehtoistoiminnan mallista on saatu Suomessa. Arviointi toimii yhteenvetona Kaveri-projektin (2007–2010) tuloksille.
Lisätietoja:
Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvosteluja 2 kpl

Ammattilaisten ohjaus tuki ja neuvonta

Perehdytysopas työyhteisöihin jossa aloitetaan vapaaehtoistoimintaa »

Leila Rutanen
Töpinää töppösiin -kampanja, Vanhus -Kaste, Jämsän Seutu
Tämän mallin avulla on perehdytetty Jämsänseudulla vanhustenpalveluiden työntekijöitä aloittamaan vapaaehtoistoimintaa. Selkeä, kattava paketti vakuutuksista, periaatteista, vastuista ja työnjaosta. Mitä tarkoittaa, kun teidän työyhteisöön astuu sisään uusi vapaaehtoinen? Tarvitseeko hän tukea, apua, tietoa ja perehdytystä vai voiko kaikki jatkaa työtään niin kuin ennenkin? Miksi meidän työhön ylipäätään tarvitaan vapaaehtoisia? Tämän opasvihkosen tarkoitus on antaa vastauksia mm. noihin kysymyksiin.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistoiminta - hyvin organisoituna valtava voimavara -opas »

Tea Tulikallio ja Heikki Malinen
Helsingin sosiaaliviraston palvelukeskusten vapaaehtoistoiminnan ohjaajat
Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksista. Tämä opas on erityisesti suunniteltu vapaaehtoistoimintaa organisoiville ammattihenkilöille.
Lisätietoja:
Tea Tulikallio
Helsingin sosiaalivirasto Palvelukeskus Kinapori
Arvosteluja 2 kpl

seniorineuvonta_info »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Seniorineuvonnan numero ja muita tärkeitä puhelinnumeroita mm. kotihoidon, terveysneuvonnan sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tiedot
Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Arvosteluja 2 kpl

Tarinaa tupaan

toim. Satu Tienari
virikkeitä tarinatupa® muisteluryhmien ohjaajille

Opas täydentää tarinatupa ohjaajien koulutusta. Opas kertoo mikä toiminnassa on keskeistä ja mitä on hyvä pitää mielessä kun muistellaan muistiryhmässä. Opas perustuu muistiryhmien käytännön kokemuksiin.

Arvosteluja 9 kpl

Auttamisen iloa

(Eläkeliitto)
Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas

Eläkeliiton iäkkäät vapaaehtoiset ovat käytännön toiminnallaan työstäneet Auttamisen iloa –oppaan. Oppaaseen on kerätty vastauksia ja käytännön ratkaisuja kysymyksiin, joita vapaaehtoset ovat esittäneet.

Arvosteluja 9 kpl

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Jarkko Utriainen (toim.)
Kehittyvät vanhustenpalvelut julkaisuja 1/2011

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana-julkaisuun on koottu vapaaehtoistoiminnan kehittämisen Osaaja-projektin projektityöryhmän kehittämistyön keskeisimmät tulokset. Tulokset on esitelty omina erillisinä osakokonaisuuksinaan, käytännön kehittämistyön pohjalta rakentuneina vapaaehtoistoimintaa monipuolistavina ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta lisäävinä toimintamalleina. Toimintamallit tukevat toinen toisiaan ja niiden hyödyntäminen voidaan räätälöidä käytettävissä olevien tarpeiden ja resirssien mukaan. Julkaisun pyrkimyksenä on olla apuna niin vanhustyön yksikössä yksin työtään tekevälle vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle kuin myös laajalle alueelliselle verkostoitumiselle. Julkaisu on rakennettu niin, että se tukee Vanhus- ja  lähimmäispalveluliiton YDIN-projektissa (2005-2008) kehitetttyä Ikääntymisen resurssikeskusmallia antamalla sille tuoreita eväitä palvelutalon vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen ja toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Arvosteluja 9 kpl

Mielenterveyden ensiapukirja

Tarja Heiskanen, Kristiina Salonen, Pirkko Sassi

Mielenterveyden ensiapukirjan tavoitteena on vahvistaa lukijan mielen hyvinvointia ja ehkäistä mielen pahoinvointia. Kirja antaa tietoa ja lisää taitoa siitä, miten tukea hyvää mielenterveyttä ja miten selviytyä elämän mukanaan tuomista vaikeuksista ja kriiseistä.

Kirjassa käsitellään myös yleisempiä mielenterveyden häiriöitä, joihin edelleen liittyy paljon väärää tietoa ja monenlaisia asenteita.

Kirja soveltuu hyvin jokanaisen ja -miehen mielenterveysosaamisen vahvistamiseen, mutta yhtä hyvin se antaa tukea ja lisätietoa mielenterveyden huoltamisesta esimerkiksi opettajille, terveydenhoitajille, työsuojelu- ja työterveyshuollolle, esimiehille, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille ja monille muille tahoille.

Mielenterveyden ensiapukirja on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa valotetaan useasta näkökulmasta mielenterveyttä tukevia ja vaurioittavia tekijöitä ja pohditaan niiden vaikutuksia elämään.

Kirjan tietoja voi syventää Mielenterveyden ensiapukoulutuksessa, jota järjestää Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus.

Arvosteluja 9 kpl

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Jarkko Utriainen (toim.)
Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2011

Julkaisun esittely ja kaikki kappaleet saatavilla osoitteessa http://www.valli.fi/projektit/osaaja/uutiset.html

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana -julkaisuun on koottu vapaaehtoistoiminnan kehittämisen Osaaja -projektin projektityöryhmän kehittämistyön keskeisimmät tulokset. Tulokset on esitelty omina erillisinä osakokonaisuuksinaan, käytännön kehittämistyön pohjalta rakentuneina vapaaehtoistoimintaa monipuolistavina ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta lisäävinä toimintamalleina. Toimintamallit tukevat toinen toisiaan ja niiden hyödyntäminen voidaan räätälöidä käytettävissä olevien tarpeiden ja resurssien mukaan. Julkaisun pyrkimyksenä on olla apuna niin vanhustyön yksikössä yksin työtään tekevälle vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle kuin myös laajalle alueelliselle verkostoitumiselle. Julkaisu on rakennettu niin, että se tukee Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton YDIN -projektissa (2005 - 2008) kehitettyä Ikääntymisen resurssikeskusmallia antamalla sille tuoreita eväitä palvelutalon vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen ja toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Arvosteluja 9 kpl

Koordinointi ja organisointi

Muistilista vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen »

Jarkko Utriainen
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Kätevä muistilista vapaaehtoistoiminnan aloittamisessa huomioitavista seikoista.
Arvosteluja 2 kpl

Vertaistoiminta kannattaa -materiaalit »

ASPA
Esite, kirjan pdf -versio, tilausohjeet, diaesitys ja lisätietoja koulutuksesta.
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisyhteisöjen yhteinen kuukausitiedote »

Raisa Baer
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra -hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhteisöjen yhteinen kuukausikirje.
Arvosteluja 2 kpl

toimintakertomus vapaaehtoistoiminnasta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Kuvaus siitä mitä vapaaehtoistoiminnassa on vuoden aikana tapahtunut yhdessä yhteisössä.
Arvosteluja 2 kpl

Toiminnan vuosikello »

Espoon seurakuntayhtymä
Vapaaehtoistoimintaa organisoivien vuosikello.
Arvosteluja 2 kpl

Toimintaperiaatteet vapaaehtoistoimintaan »

Espoon seurakuntayhtymä
Vapaaehtoistoimintaa organisoivien diakonien yhteinen sopimus toimintaperiaatteista joita noudatetaan.
Arvosteluja 2 kpl

Soittorinkimalli »

Reetta Grundström
Pohjois-Helsingin lähimmäistyö Pulmu ry
Soittoringissä vapaaehtoinen soittaa ikäihmiselle kerran viikossa ja kysyy tämän kuulumiset. Kyseessä on ennaltaehkäisevä, kevyt tukimuoto, jonka tarkoituksena on vanhuksen mielen virkistäminen ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Miellään voitte kysyä lisää!
Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilön välitysprosessi »

Jarkko Utriainen ja Arja Etuaho
Valli ry ja Lahden Lähimmäispalvelu ry
Henkilökohtaisen tukihenkilön välitys ikäihmisen kotiin. Tukihenkilön välitysprosessin eri vaiheet.
Lisätietoja:
Jarkko Utriainen ja Arja Etuaho
Valli ry ja Lahden Lähimmäispalvelu ry
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistoiminnan prosessi  »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki / Vanhusten palvelut
Selkeä kuvaus Espoon kaupungin vanhusten palveluiden vapaaehtoistoiminnan prosessista.
Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki / Vanhusten palvelut
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisvastaavan toimenkuvauslomake »

Learning cafe -menetelmällä koottu lomake vapaaehtoisvastaavan tehtävistä. Auttaa kartoittamaan vastaavan monipuolisia tehtäviä.
Lisätietoja:
Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry/ Santra-hanke
Arvosteluja 2 kpl

vapaaehtoisen roolit kohtaamispaikassa »

Millaisia tehtäviä vapaaehtoisilla on kohtaamispaikoissa? Millainen on vapaaehtoisen rooli kohtaamispaikassa suhteessa palkkatyöntekijään? Learning Cafe -menetelmällä kerättyä tietoa aiheesta kohtaamispaikkaseminaarissa 2010.
Lisätietoja:
Tiina Nurmenniemi
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry/ Santra-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Tukea vapaaehtoistoiminnan johtamiseen »

Mika Väisänen
Opinnäytetyössä Toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen (2010) pureudutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ydinasioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, ohjaukseen ja motivointiin.
Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoiset työtovereina -materiaali »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
16.10.12. pidetyn VETY -seminaarin materiaali aiheesta "Vapaaehtoiset työtovereina.
Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Arvosteluja 4 kpl
Ari Hakala
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
16.10.12 pidetyn VETY-seminaarin Punaisen Ristin Ari Hakalan alustus aiheesta "Vapaaehtoisen polku ja osaston toimenpiteet"
Lisätietoja:
Ari Hakala
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
Arvosteluja 5 kpl

Kirsi Koivulan opinnäytetyö Keikka-aputoiminnasta »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki vanhusten palvelut
Espoon kaupungin vanhusten palveluiden palveluohjaaja, (vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinoinnin ja kehittäminen) Kirsi Koivula on tehnyt YAMK-opinnäytetyön Vapaaehtoista keikka-apua saaneiden ikäihmisten kokemuksista ja keikka-avun kehittämisestä Espoossa.
Lisätietoja:
Tiina Nurmenniemi
Espoon Järjestöjen Yhteisö
Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoistyön säädökset Suomessa »

VETY
Vapaaehtoistyön säädökset Suomessa on hajautettu useiden eri lakien alle. VETY-hanke pyrki kokoamaan niiden pääasiat yksiin kansiin, jotta vapaaehtoistyötä järjestävät ja lainsäädäntöön vaikuttavat tahot näkisivät nykytilanteen helpommin.
Lisätietoja:
Jenni Sademies
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoisia koskevat lait ja käytännöt Euroopan maissa »

Sanna Iranta ja Aino Kostiainen
VETY, Pääkaupunkisedun kierrätyskeskus
Yhteiskunta voi helpottaa tai vaikeuttaa vapaaehtoistyötä monin tavoin. Tästä julkaisusta löydät tietoa siitä, minkälaisia vapaaehtoisia koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä muualla Euroopassa on.
Lisätietoja:
Jenni Sademies
VETY, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestäminen

Suvi-Tuuli Porkka, Jaana Salmenjaakko
opas yhdistyksille (Suomen Mielenterveysseura, Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyöhön –hanke

Kun työnohjausta aletaan suunnitella, on hyvä ottaa huomioon monenlaisia asioita. Opas pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Arvosteluja 9 kpl

10 askelta

Lari Karreinen, Maria Halonen, Meri Tennilä
parempaan vapaaehtoistoimintaan

Opas tarjoaa vinkkejä ja syventäviä näkökulmia vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen kaikille vapaaehtoisprojekteja vetäville aktiiveille ja työntekijöille. Oppaan lähestymistapa on käytännönläheinen ja sisältää paljon käytännönvinkkejä arjen työn tueksi.

Arvosteluja 10 kpl

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Jarkko Utriainen (toim.)
Kehittyvät vanhustenpalvelut julkaisuja 1/2011

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana-julkaisuun on koottu vapaaehtoistoiminnan kehittämisen Osaaja-projektin projektityöryhmän kehittämistyön keskeisimmät tulokset. Tulokset on esitelty omina erillisinä osakokonaisuuksinaan, käytännön kehittämistyön pohjalta rakentuneina vapaaehtoistoimintaa monipuolistavina ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta lisäävinä toimintamalleina. Toimintamallit tukevat toinen toisiaan ja niiden hyödyntäminen voidaan räätälöidä käytettävissä olevien tarpeiden ja resirssien mukaan. Julkaisun pyrkimyksenä on olla apuna niin vanhustyön yksikössä yksin työtään tekevälle vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle kuin myös laajalle alueelliselle verkostoitumiselle. Julkaisu on rakennettu niin, että se tukee Vanhus- ja  lähimmäispalveluliiton YDIN-projektissa (2005-2008) kehitetttyä Ikääntymisen resurssikeskusmallia antamalla sille tuoreita eväitä palvelutalon vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen ja toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Arvosteluja 9 kpl

Rekrytointi

Kutsu puutarhajuhliin »

Kanervakoti - Kanervahemmet ry
Kutsu tilaisuuteen, jonka teemana on vapaaehtoistoiminta.
Arvosteluja 2 kpl

Kutsu vapaaehtoistoiminnan esittelyyn »

Lähimmäispirtti ry
Kutsu Lähimmäspirtin toiminnan ja Tuuks mukaan toimintaan -projektin esittelytilaisuuteen.
Arvosteluja 2 kpl

Rekrytointi- ja perehdytyskansio »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Kansio on tarkoitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa järjestöämme jatoimintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena on, että jokainen hyödyntää sitä tarpeidensa mukaan!
Arvosteluja 2 kpl

Ilmoitus lähimmäispalvelun peruskurssista »

Espoon evankelisluterilaiset seurakunnat
Selkeä rekrytointi-ilmoitus vapaaehtoiskurssille.
Arvosteluja 2 kpl

Repäisylappumalli »

Raisa Baer
Espoon Vapaaehtoisverkosto
Repäisylappu, josta yhteystiedot lähtevät kätevästi mukaan.
Arvosteluja 2 kpl

Esite vapaaehtoistoiminnasta »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelukoti, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry
Esite palvelukodin vapaaehtoistoiminnasta.
Arvosteluja 2 kpl

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Värikäs rekrytointi-ilmoitus vapaaehtoistoimintaan.
Arvosteluja 2 kpl

Esite Saloton toiminnasta »

Salotto - Kaiken kansan olohuone
Esite, jossa kerrotaan selkeästi ja tiiviisti Saloton erilaisista toimintamahdollisuuksista, joista yksi on vapaaehtoistoiminta.
Arvosteluja 2 kpl

Infotilaisuus leiriohjaajana toimimisesta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry
Uusien vapaaehtoisten leiriohjaajien rekrytointi-ilmoitus.
Arvosteluja 2 kpl

Opas vapaaehtoisten rekrytointiin »

Jarkko Utriainen
Osaaja -projekti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Neuvoja vapaaehtoisten rekrytointiin vanhusten palvelutaloissa.
Arvosteluja 2 kpl

Tukea vapaaehtoistoiminnan johtamiseen »

Mika Väisänen
Opinnäytetyössä Toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen (2010) pureudutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ydinasioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, ohjaukseen ja motivointiin.
Arvosteluja 5 kpl

avoimet tehtävät vammaisten parissa »

Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry / Santra hanke
Santra-hanke kokosi Espoon Vapaaehtoisverkoston sivuilta vammaisten parissa tehtävät vapaaehtoistehtävät yhteen Mahdollisuuksien tori -tapahtumaa varten, jossa vammaisten parissa toimivat yhteisöt esittelevät toimintaansa. 
Lisätietoja:
Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö / Santra hanke
Arvosteluja 2 kpl

Avoimet tehtävät leppävaaran alueella »

Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry / Santra hanke
Santra-hanke kokosi Espoon Vapaaehtoisverkoston sivuilta Leppävaaran alueella tehtävät vapaaehtoistehtävät yhteen Mahdollisuuksien tori -tapahtumaa varten.
Lisätietoja:
Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö / Santra hanke
Arvosteluja 2 kpl

Elämysrata, arvojana, murreslogan

Mai Kivelä, Terhi Summa, Kaisu Tuominen
100+1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestien esiintuomiseksi yleisötapahtumissa
Arvosteluja 17 kpl

Tiedottaminen

Tiedotteen malli »

Elisa Miinin
Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus
Malli selkeän ja kiinnostavan tiedotteen kirjoittamiseen.
Arvosteluja 3 kpl

Kutsu infotilaisuuteen »

Palvelutalo Honkala
Kutsu ApuVa -projektin, Osaajien Markkinat -projektin ja Palvelutalo Honkalan esittelyyn.
Arvosteluja 2 kpl

Ilmoitus dementiaillasta »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus
Tietoa vapaaehtoisille jatkokoulutuksesta
Arvosteluja 2 kpl

Syksyn kurssit ja yhteystiedot »

Espoon seurakuntayhtymä
Vapaaehtoistoiminnan kurssien aikataulut ja aluevastaavien yhteystiedot. Selkeä,  yksinkertainen malli jaettavaksi yleisötapahtumissa tms.
Arvosteluja 2 kpl

Järjestöille suunnatun vastuunkantajien vapaaillan mainos »

Kirsi Vanhamaa
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry /Win4all-hanke
Vastuunkantajien vapaailta on hetki jossa luottamushenkilöt ja pienten yhdistysten työntekijät voivat irtaantua arkisesta puurtamisesta, tuulettaa näkemyksiä ja jakaa ajatuksia.
Lisätietoja:
Kirsi Vanhamaa
Espoon Järjestöjen Yhteisö, Win4All-hanke
Arvosteluja 2 kpl
Leo Stranius
Luonto-Liitto
Leo Straniuksen luennon Verkkovaikuttaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen diat 21.11.2012 järjestetystä Verkostotapaamisesta.
Lisätietoja:
Tiina Nurmenniemi
Espoon Järjestöjen Yhteisö, Santra-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Vinkkejä selkeään tekstiin »

VETY, Pääkaupunkisedun kierrätyskeskus
Mikä tekee tekstistä raskaan? Miten kirjoittaa niin, että asiat eivät mutkistu turhaan? VETY-hanke on koonnut ohjeet, joiden avulla voit kirjoittaa tekstiä, jota on helpompi ymmärtää. Kun kirjoitat selkeästi, saat viestisi paremmin perille.
Lisätietoja:
Jenni Sademies
VETY, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Arvosteluja 2 kpl

Elämysrata, arvojana, murreslogan

Mai Kivelä, Terhi Summa, Kaisu Tuominen
100+1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestien esiintuomiseksi yleisötapahtumissa
Arvosteluja 17 kpl

Muuta