KansalaisAreena, vapaaehtoistyö, vapaaehtoistoiminta, vertaistuki, vertaistoiminta, oma-aputoiminta

  Avita Kaveria      russian
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä
 • Sanna Lauslahti (Kok), pj
 • Kari Uotila (Vas), vpj
 • Anne Kalmari (Kesk), vpj
 • Tuija Brax (Vihr)
 • Tarja Filatov (SDP)
 • Jouko Jääskeläinen (KD)
 • Miapetra Kumpula-Natri (SDP)
 • Merja Kuusisto (SDP)
 • Päivi Lipponen (SDP)
 • Pirkko Mattila (perusS)
 • Riitta Myller (SDP)
 • Mikaela Nylander (RKP)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner (PS)
 • Sari Sarkomaa (Kok)
 • Katja Taimela (SDP)
 • Anu Urpalainen (Kok)
 • Erkki Virtanen (Vas)

Kansalaisareena verkostoineen tarjoaa tukiryhmän jäsenille

 • Tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja tarpeista vapaaehtoistoiminnan kentällä
 • Kokemusta vapaaehtoistoiminnasta, mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistyöhön ja saada näkyvyyttä sen kautta
 • Tavallisen kansalaisen näkökulmaa päätöksentekoon
 • Materiaalia ja työkaluja kansanedustajien vaikuttamistyöhön
 • Sähköistä tiedotusta säännöllisin väliajoin
 • Konsultoivaa apua – tarjolla erilaisia vapaaehtoistoiminnan osaajia eri sektoreilta
 • Alueellisia näkökulmia vapaaehtoistoimintaan sekä alueellisia vapaaehtoistoiminnan verkostoja

Tukiryhmän jäseniltä toivotaan

 • Vapaaehtoistoiminnan kenttää koskettavien teemojen esille nostamista
 • Vapaaehtoistoiminnan kentällä yhteisesti tärkeiksi koettujen tavoitteiden edistämistä

Eduskunnan tukiryhmän muistiot ja toimintaa

 • Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaarin 12.11.2014
 • Aamukahvitilaisuus rahankeräyslain uudistamisesta 19.3.2014 klo 8.15 – 9.15 pdf
 • Muistio kokouksesta 19.2.2014 pdf
 • Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valmisteluvastuu
 • Vapaaehtoisten päivä 4.12.2013 käynnistää Eduskunnan Päivä vapaaehtoisena –haastekampanjan. Haaste. Tarjolla olevia vapaaehtoistehtäviä.
 • Pyöreän pöydän seminaari Vapaaehtoistoiminnan lainsäädännön kehittämisestä 26.11.2013 pdf Materiaalit: A. Raitanen pdf A. Kostiainen pdf
 • Rundabordsdiskussion om utvecklingen av lagstiftning om frivilligverksamhet 26.11.2013 pdf
 • Kirjallinen kysymys Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valmisteluvastuu 22.11.2013 pdf
 • Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä 7.6.2013 pdf
 • Muistio kokouksesta 15.5.2013 pdf
 • Muistio kokouksesta 5.3.2013 pdf
 • Keskustelualoite vapaaehtoistyöstä ja kolmannesta sektorista 2.5.2012 pdf
 • Kirjallinen kysymys vapaaehtoistoiminnan vaikutuksista työttömyysturvaan 3.5.2012 pdf
 • Mentorointikampanja
 • Muistio kokouksesta 27.3.2012 pdf
 • Tiedote 16.6.2011pdf
 • Kirjallinen kysymys Työttömän mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistoimintaan 11.4.2011
 • Seminaari 3.3.2011 Eduskunnan Kansalaisinfossa: Vapaaehtoistoiminnan moninaisuus - sen mahdollisuudet ja esteet pdf
 • Valtuustokysymys 28.2.2011 (Sanna Lauslahti): Miten Espoo aikoo ottaa vapaaehtoistoiminnan mukaan perusopetukseen ja lukio-opetukseen pdf
 • Kirjallinen kysymys Liikuntaseurojen vapaaehtoistoiminnan verokohtelusta 10.2.2011 doc
 • Muistio kokouksesta 9.2.2011 doc
 • Muistio kokouksesta 24.11.2010 doc
 • Muistio kokouksesta 8.9.2010 pdf
 • Muistio kokouksesta 1.6.2010
 • Kirjallinen kysymys vapaaehtoistoiminnasta osana peruskoulujen tuntijakouudistusta pdf
 • Kirjallinen kysymys työttömän mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistoimintaan 10.3.2011 pdf

Seminaarit

 • Pyöreän pöydän seminaari Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä 26.11.2013 oikeusministeriössä pdf
 • Vapaaehtoisten ja hoivayritysten kumppanuus – kenen asialla? 19.3.2013 klo 14 – 16 Eduskunnan Kansalaisinfopdf   Paneeli videolla. Tutustu kumppanuusmalliin täällä. Tutustu tilaisuuden palautteeseen.

  Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaari 28.11.2012 klo 11 – 13.

  Pyöreän pöydän seminaari eduskunnassa 29.1.2010

  • Muistio seminaarista pdf
  • Vapaaehtoistoiminnan merkityksestä pdf
  • Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne pdf
  • Eurooppalaisia esimerkkejä pdf
  • Vapaaehtoistoiminnan laatu pdf
  • Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden yhteistyö pdf
  • Paikallinen yhteistyö pdf

  Sähköinen uutisviesti 2/2009 pdf
  Sähköinen uutisviesti 1/2009 pdf

  Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan haastekampanja

  Haastekampanjasta mediassa:

  Vapaaehtoistoiminta ja järjestöjen toimintaedellytykset turvattava hallitusohjelmassa

  • Vapaaehtoistoiminnan estekartoitus 2010-2012 pdf
  • Hallitusohjelmassa parannettaan vertais- ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisen edellytyksiä pdf
  • Vetoomus vapaaehtoistoiminnan huomioimisesta seuraavassa hallitusohjelmassa 3.3.2011 pdf
  • Vetoomuksen luovutustilaisuus: Vastaanottajina Pirkko Ruohonen-Lerner (per), Merja Kyllönen (vas) ja Kari Uotila (vas), Mikaela Nylander (rkp) ja Sanna Lauslahti (kok) 9,22 min video
  • Tiedote 10.6.2010 pdf

  Päivä vapaaehtoisena

  Vapaaehtoisten päivä 4.12.2013 käynnisti eduskunnan Päivä vapaaehtoisena -haastekampanjan. Lue kampanjan haaste. Tarjolla olevia vapaaehtoistehtäviä. Kampanjassa mukana.