KansalaisAreena, vapaaehtoistyö, vapaaehtoistoiminta, vertaistuki, vertaistoiminta, oma-aputoiminta

  Avita Kaveria      russian
Tutkimus- ja tietoresursseja Tältä sivulta löydät vapaaehtois-, vertaistuki- ja kansalaistoimintaan liittyvää tutkimustietoa sekä muita tietoresursseja.

Ilmoita mielenkiintoisia tietolähteitä lisättäväksi sivustolle osoitteeseen kansalaisareena(at)kansalaisareena.fi.

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta löytyy myös Vapaaehtoistoiminnan työkalupakista.

     
Tutkimuslaitoksia  Tietopankkeja Artikkelit
Tutkimuksia ja
selvityksiä
Kehittämisryhmiä ja 
-hankkeita
Kirjallisuus
Työkalupakki  Verkko-oppaita Powerpoint -esityksiä 

Tutkimuslaitoksia

Tutkimuksia ja selvityksiä

Vuonna 2016:

 • RAY Tukee -barometri (toteutettu matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa) pdf
 • Keskusteluasiakirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta pdf
 • KANEn loppuraportti 2012 – 2016 pdf
 • Anne Kettunen: Vapaaehtoistoiminnan muutoksen tutkiminen kulttuurin ja taiteen, sekä asukas-, asuinalue- ja kylätoiminnan alueilla vuosina 2010 – 2015. Humak, Kulttuurituotannon koulutusohjelma 4/2016. pdf
 • Anne Porthén: STRATEGIAN ILMENEMINEN JÄRJESTÖSSÄ - Strategiadiskurssit yhdistystoimijoiden puheessa. Pro gradu –tutkimus terveydenhallintotiede, Itä-Suomen Yliopisto pdf
 • Haapalainen Sirkku ja Vanhala Jaana: MAHDOLLISUUKSIEN MARILYN -Ohjatun toiminnallisen vertaistuen vaikutus mielenterveyskuntoutujan toimintakykyyn.Opinnäytetyö, CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU, Sosiaalialan koulutusohjelma, Helmikuu 2016 pdf
 • Pekka Kaunismaa ja Minna Rajalin: VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÖIDEN TUKENA eMessi2-hankkeen loppuraportti pdf
 • Satu Riikonen ja Tarja Nyman (toim.): Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta pdf

Vuonna 2015:

 • Tarja Ketola: Strategiatyöstä tulevaisuustyöhön. Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen luonnonsuojeluliitossa
 • Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena, perheiden, ammattilaisten ja vapaaehtoisten kokemukset, HelsinkiMissio, Pelastakaa sukupolvi –hanke pdf
 • Riikka Taavetti: Nuorisojärjestöjen vetovoimaa
 • Sitra: SIB opas julkiselle sektorille pdf
 • Castaneda, Larja, Nieminen, Jokela, Suvisaari, Rask, Koponen, Koskinen: Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi –tutkimus 2014 (THL). pdf
 • Jokke Reimers: Vertaistoiminta Itävallassa pdf
 • Jokke Reimers: Vertaistoininta Saksassa pdf
 • Helping Hands – Hope for Europe (CEV - Conference report 2015) pdf
 • Sari Vuoristo: Kunnan ja kolmannen sektorin verkostoituminen ja verkostohallinta. Opinnäytetyö Laurea 2015. pdf
 • Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden Käsikirja pdf
 • Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia - Järjestökentän tutkimusohjelma pdf
 • Johanna Colliander: Vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointi ja johtamisen haasteet Pirkanmaan Hoitokodissa. Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelman projektityö. Tampereen yliopisto, 2015. pdf
 • Heikki Waris, Harri Paloheimo: Joukkoistetut kuljetukset – Esiselvitys Taksipalvelut, kimppakyydit ja tavarakuljetukset. Coreorient Oy ja Liikenteen turvallisuusvirasto pdf
 • Kuntakysely yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa pdf
 • Anniina Lavikainen: Kuuloliiton vapaaehtoistoiminta – merkitykset ja muodot muuttuvassa toimintaympäristössä pdf
 • Valtiovarainministeriön raportti – 39/2015: Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu - kaikki käy. Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti pdf
 • Inka Pelkonen, Antti O. Tanskanen & Mirkka Danielsbacka: Huono-osaiset nuoret aikuiset ja epävirallinen apu pdf
 • EU- Lifelong Learning Programme: Volunteering as a Tool for Inclusion” - Good examples pdf
 • Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 (tilastoaineistoa vapaaehtoistyöstä Suomessa) pdf
 • 2015 State of the World’s Volunteerism Report – Transforming Governance pdf Summary.
 • TSI Working Paper Series No. 2: “The Third Sector in Europe: Towards a Consensus Conceptualization pdf
 • TSI Press Release No 3: New Consensus Definition of the Third Sector pdf
 • POLICY BRIEF NO. 01/2015: What is the ‘Third Sector’? A New Consensus Definition for Europe pdf
 • Ratkaisujen Suomi – Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta pdf
 • Outi Hietala ja Päivi Rissanen: Kokemusasiantuntija – hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi. Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta pdf
 • Loppuraportti pilottihankkeesta Päihdetyön kokemusasiantuntija Vantaan Korson terveysasemalla 2012 - 2014 pdf
 • Suomen Pelastusalan Keskusliitto: Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin
 • Keskiössä kuntalainen – kuntademokratia kehittämisen suuntaviivat pdf
 • Nora Ahola: Arbetstagarnas frivilligarbete som del av företagens samhällsansvar och dess inverkan på anställdas välbefinnande

Vuonna 2014:

Vuonna 2013:
 • Kohti käyttäjien vertaisnettiä pdf
 • Launonen, Reima: Kohti kutsumustyötä – kutsumukselliset työllistymisen raportti pdf
 • Kaisu Aarno-Kaisti: Vapaaehtoistyöntekijän motivaatiotekijät urheilutapahtumassa. Pro gradu. Turun yliopisto pdf
 • Riitta Asilainen, Pilvi Ylönen: Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta Mikkelin ja Ristiinan alueella. Omaishoitajien ja vapaaehtoisten kokemuksia toiminnasta. Mikkelin ammattikorkeakoulu, helmikuu 2013
 • Makkonen Teemu (toimi): Osallisuus - oikeutta vai pakkoa? Jyväskylän ammattikorkeakoulu pdf
 • Erja Aalto: Matalankynnyksen palveluissa työskentelevien vertaistoimijoiden työnohjaus – uusi tarina, uusi identiteetti. Helsingin yliopisto/ Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Työnohjaajakoulutus 2010 – 2012 pdf
 • Piironen, Paavo. Kansalaisareenan vapaaehtoistyön kehittämishanke – Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen voimaantumisen näkökulmasta. Opinnäytetyö. Metropolia.
 • Päivi Kivelä: Syrjässä syrjäytyneet. Pelon sosiaalipolitiikka ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet maaseudulla. pdf
 • Hietamäki, Tuulia: Eri lähtökohdista kohti yhteistä hyvää – Kartoitus SPR: n ystävälityksen nykyisestä tilanteesta. Opinnäytetyö Humak 2013 pdf
 • Koivusaari, Leena: Aktiiviset kansalaiset. Kolmen ikäryhmän kokemuksia kansalaistoiminnasta. Opinnäytetyö Humak 2013 pdf
 • Kaunismaa & Ylikoski (2013): Kansalaistoiminnan keskukset avoimina oppimisympäristöinä pdf
 • Seija Salminen: Veljeyttä ja verkostoja luomassa - maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaisten miesten kokemuksia Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektin oppimisryhmistä. Diak 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma
 • Kohti käyttäjien vertaisnettiä. Esikuva-analyysi ja uusia avauksia vertaistuen verkkopalveluista osana järjestöjen palvelutarjontaa. RAY:n avustusosaston julkaisuja. Aalto-yliopiston koordinoima asiantuntijaryhmä: Krista Lagus, Juho Saari, Lassi Haaranen, Tuula Styrman, Ilkka Tiainen pdf
 • Mervi Rajahonka: Vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen. Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus pdf
 • Maija Seppo: Kansalaisyhteiskunta nyt – Selvitys suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta pdf
 • Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita pdf
 • Yhdessä moniäänisesti; Kansalaisopistojen liiton julkaisuja pdf
 • Sote-projekti Kååstöö: Virkistystoimintaa vapaaehtoistyöntekijöille. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Valikko-verkosto pdf
 • Tomi Kiilakoski, Anu Gretschel: Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010 –luvulla. pdf
 • Kansalaiset vaikuttavat - 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa –ohjelmasta pdf
 • Iiris Mansikkamäki: Suomen Punaisen Ristin PROMO-vapaaehtoisten ohjaajajärjestelmän arviointi. Haaga-Helia 2013 pdf
Vuonna 2012:
 • Inka Haapala: Vanhuspalvelutyöntekijöiden näkemyksiä vapaaehtoisesta vanhustyöstä: Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaalisen kuntoutuksen vaihtoehtoiset ammattiopinnot Tampereen ammattikorkeakoulu pdf
 • Juha Iso-aho, Esko Juhola (toim.) (HUMAK 2012): Kulttuuria vapaaehtoistyönä pdf
 • Kenn Allen: The Big Tent: Corporate Volunteering in the Global Age pdf
 • Kallaranta Minttu: Elämän tarkoituksellisuuden kokemus ja sisältö vapaaehtoistyöhön osallistuvilla yli 60-vuotiailla eläkeläisnaisilla.Pro gradu –tutkielma psykologian laitos. pdf
 • Minna Ikonen: Niin kuin ihminen ihmiselle, ja puolin toisin antaa – Vertaisohjaajakoulutukseen osallistuneiden näkemyksiä vertaistuesta ja kokemuksia koulutuksesta. Aikuiskasvatuksen pro gradu. Jyväskylän yliopisto 2012. pdf
 • Vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan kumppanuushanke Versovan – loppuraportti. pdf
 • Rihu, M ja Räikkönen, S: Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun merkitys nuorten kansainvälisyysasenteisiin pdf
 • Päivi Vilkki: Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta – Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö, Ensi- ja turvakotien liitto ry pdf
 • Andrea Botero, Andrew Gryf Paterson and Joanna Saad-Sulonen (edited): TOWARDS PEER PRODUCTION IN PUBLIC SERVICES: CASES FROM FINLAND pdf
 • Pekka Himanen: Sininen kirja pdf
 • Taru Kauppinen: Hoitotyöntekijöiden kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta. DIAK. pdf
 • Heli Sipilä-Marianne Seppälä: Opiskelijalähtöistä vapaaehtoistoimintaa. pdf
 • Sanna Ahokas: Vapaaehtoistyön merkitys Kustaankartanon vanhainkodin henkilökunnan näkökulmasta. Metropolia. pdf
 • Vapaaehtoistoiminta palliatiivisessa ja saattohoidossa – silta toiselle rannalle asiantuntijaverkosto 2011-2012 pdf
 • Mika Värtö: Rakkautta & Anarkiaa elokuvafestivaalin vapaaehtoiset. Motiivit ja tyytyväisyys. HUMAK, Kulttuurituotannon koulutusohjelma 11/2012 pdf
 • Sami Myllyniemi (toimi): Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 pdf
 • Kirsi Koivula. ”Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään...” : Vapaaehtoista keikka-apua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa. Laurea-ammattikorkeakoulu. pdf
 • Jarkko Utriainen: Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja osoittaminen vanhustyössä. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto pdf
 • Lauri Anttila: Meilahden seurakunnan vapaaehtoistoiminta. Loppuraportti 2009-2011 pdf
 • Tuuli Kotisaari. Vertaistukea verkossa – Virtuaalivuorovaikutuksen tutkimus sosiaalisen tuen rakentumisesta Tukinetissä. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Pro gradu-tutkielma. pdf
 • VaPari-hankkeen Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli pdf
 • Kohti uudenlaista maailmaa - Arviointiraportti paikallistason hankkeista ESR-kehittämisohjelmassa: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana 2007-2013. pdf
 • Myllyniemi Sami: Monipolvinen hyvinvointi, Nuorisotutkimus 2012 (OKM, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiainneuvottelukunta) pdf
 • Peltonen, Sanna&Siljamäki, Tommi&Lammi, Miia: Huvia, hyötyä vai työtä? pdf
 • Volunteering Infrastructure in Finland
 • Volunteering Infrastructure in Europe
 • Tanja Aitamurto & Riku Sivonen, Iikka Lovio: Ominvoimin - mutta yhdessä.Tekemisen demokratian ensimmäiset askeleet pdf
 • Pitkäranta, Marju: Nuorten naisten odotukset vapaaehtoistoiminnan tarjonnasta vs. paikallisten Lions klubien tarjonta – Miten saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, hallintotiede pdf
 • Aro Marika: Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa! VALIKKO-verkoston osaamiskartoituksen tulkinnoista tulevaisuuden osaamistarpeisiin. HUMAK, Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma ylempi AMK, toukokuu 2012 pdf
 • Henrietta Grönlund: Volunteerism as a mirror of individuals and society: reflections from young adults in Finland, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology, 2012 (väit.kirja)
 • Kysely vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkityksestä yhdistystoiminnassa sekä yhdistysten kiinnostuksesta tehdä sektorirajat ylittävää yhteistyötä vapaaehtois- ja vertaistoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Raportti pdf ja vastaukset pdf
 • Hietaniemi Maija: Iloisesti yhdessä – Alavuden seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, Opinnäytetyö, Diak Länsi Pori, kevät 2012, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto pdf
 • Nea Jääskeläinen, Tuulikki Valtonen: Vapaaehtoistyöntekijöiden näkemyksiä vapaaehtoistyöstä Laurentius lähimmäispalvelussa. Laurea Lohja 2012 pdf
 • Hanna-Kaisa Haapanen: Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta. Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n vapaaehtois- ja vertaistukihenkilöiden näkemyksiä toiminnan merkityksestä ja sisällöstä. Turun ammattikorkeakoulu 2012 pdf
Vuonna 2011:
 • Simo Malm: Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistyön työnohjauksen malli Kuopion nuorisopalveluissa. Näkökulmia vapaaehtoisten rekrytointiin ja koulutukseen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Humak 5/2011. pdf
 • Katri Tuukkanen: Miksen mäkin tähän voisi ruveta. Vapaaehtoistoiminnan kantavat rakenteet. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011 pdf
 • Multisilta, Carita. Yhteisöllisyys ihanteena, vertaistuki voimavarana. Opiskelijoiden käsityksiä yhteisöllisestä oppimisesta yliopistossa. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.
 • Kyngäs Virpi: Hyvä vapaaehtoistoiminta: Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien työntekijöiden käsityksiä vapaaehtoistoiminnasta ja visioita VARES-keskuksen ihannetulevaisuudesta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2011 pdf
 • Kulttuuri kutsuu. Vapaaehtoiset tapahtumien voimavarana ja hengenluojana pdf
 • Benefits of formal voluntary work among older people – A review pdf
 • Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret pdf
 • Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus pdf
 • Tutkimus vapaaehtoisten ja vanhusten kohtaamisesta pdf
 • Volunteering in Finland -tutkimuspdf
 • Demokratian tila Suomessa, Euroopan neuvoston raportti 2011 pdf
 • Eurofound-raportti 2011: Participation in volunteering and unpaid work. Eurofoundin eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön julkaisema tutkimus vapaaehtoistyöstä EU-maissa. pdf
 • Iikka Lovio: Aikapankki - Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä pdf
 • Håkon Lorentzen, Lars Skov Henriksen: The Invention and Institutionalization of Local Volunteer Centres. A Comparative Analysis of Norway and Denmark pdf
 • Miranda, V. "Cooking, Caring and Volunteering:Unpaid Work Around the World", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 116, OECD Publishing, 2011 pdf
 • The ILO Manual on the Measurement of Volunteer Work. Developped by the International Labour Organization (ILO), March 2011. pdf - Liitteet
 • Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneinta, STM:n julkaisuja 2011:5
 • Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia, STM:n julkaisuja 2011:1
 • Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen, STM:n raportteja ja muistioita 2011:1 pdf
 • Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneina. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöpoliittiset linjaukset. Helsinki 2011. 15 s. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:05 pdf
 • Forss-Mäkinen, Marianne ja Nurmi, Monika: VERTO-Vertaistukitoiminnan kehittämishanke, Salon seudun SYTY ry, 19.1.2011 pdf
 • Puheenvuoroja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuudesta (Tekes ) pdf
 • Juhani Laasanen: Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset. Mannerheimin Lastensuojeluliitto - Suomen 4H-liitto - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Suomen Punainen Risti Raportteja 70. 26 s. 2010. pdf
 • Aaro Harju ja Jorma Niemelä: Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset pdf
 • HYVÄ 2009- 2011Toiminta ja tulokset. Sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinat. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8/2011. pdf
Vuonna 2010:
 • Verkko poliittisen osallistumisen toimintaympäristönä – Suomalaisen kansalaisosallistumisen bibliografia
 • Varho Jenni, Lehtovirta Mauri: Taidetta ikä kaikki - Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. pdf
 • Väisänen Mika: Toimintamalli vapaaehtoistoimijoiden johtamiseen - Verkostojohtamisen JET -tutkinto 21.11.2010 pdf
 • Volunteering in Later Life: Research Frontiers pdf
 • Nuori Suomi, SLU, Suomen Kuntoliikuntaliitto, Suomen Olympiakomitea, Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministerö: Kansallinen Liikuntatutkimus 2009-2010 - Vapaaehtoistyö pdf
 • Nuori Suomi, SLU, Suomen Kuntoliikuntaliitto, Suomen Olympiakomitea, Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministerö: Kansallinen Liikuntatutkimus 2009-2010 - Vapaaehtoistyödiat pdf
 • Stranius Leo ja Laaksonen Lasse: Verkkovaikuttamista 2010-luvulla pdf
 • Laimio Anne: Työnohjaus osana laadukkaan vapaaehtoistoiminnan järjestämistä, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus,Työnohjaajakoulutuksen lopputyö 9.9.2010 pdf
 • Anttila Kari, Juote Atso, Ruokolainen Risto, Anttila Markus, Oksanen Johanna: TUEXI - Alueellinen Nuorten Tukihenkilötoiminta 2007 - 2010. Loppuarviointi 8.10.2010 pdf
 • Tehtävä Suomelle, maabrändiraportti 25.11.2010
 • Risto Burman: Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta pdf
 • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 4/2010. Hyvinvointi ilmastonmuutoksen olosuhteissa? pdf
 • Anne Birgitta Pessi ja Tomi Oravasaari 2010.Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä. Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta. Avustustoiminnan raportteja 23. RAY.pdf
 • Jaana Hellevaara: Alueelliset vapaaehtois- ja järjestöstrategiat Suomessa pdf
 • Peter Hilger: Volunteer Centre Quality Accreditation in Englandpdf
 • Esa Konttinen & Jukka Peltkokoski (toim): Verkostojen liikettä
 • Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Helsinki: Gaudeamus, 2010
 • Pöyhönen, Hänninen, Merenmies, Lilja, Kostilainen ja Mankki: Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset - Uuden talouden edelläkävijöitä. Yhteinen yritys -hanke 2010pdf
 • Study on Volunteering in the European Union - Country Report Finlandpdf
 • Onnellisuuspoliittinen manifestipdf
 • Palojärvi, Helena: VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ. Miten NOVAT-ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? Helsingin ylopisto. 2009. (Lisensiaattityö) pdf
 • Peter Peisalo: Miesryhmät - teoista sanoihin
 • Selvitys kuntien yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta ja nuorisoalan kolmannen sektorin kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa pdf
 • Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden tuki-, neuvonta- ja hautomomalleista pdf
 • Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet - Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana: Hyvät käytännöt ja opettavat kokemukset pdf
 • Anu Alanko: VaLu -vapaaehtoistiominta lukioissa väliarviointiraportti pdf
 • Jenni Vilkman: Tuexi - tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana pdf
Vuonna 2009: Vuosina 2007 ja 2008:
 • Ockenden: Volunteering Works: Volunteering and social policy, Commission on the Future of Volunteering pdf
 • Kirsi Sunikka: Vanhusten palvelutaloyhdistys ry:n vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Diak 2008 pdf
 • Management matters: a national survey of volunteer management capacity. pdf
 • Steven Howlett: Lending a hand to lending a hand: The role and development of Volunteer Centres as infrastructure to develop volunteering in England, Aalsmeer 24.-25.4.2008 pdf
 • Heikki Pasanen: Ohjaava koulutus merkitysten kenttänä - identiteetin muutos ja moniulotteisuus ammatillisessa rehabilitaatiossa (= Vertaistoiminta ratkaisee vakavissa elämänkulun siirtymissä), väitöskirja, Joensuun yliopisto 8.6.2007 pdf
 • Eila Jantunen: Osalliseksi tuleminen - masentuneiden vertaistukea jäsentävä sustantiivinen teoria. Diak, hoitotieteen laitos/lisensiaattitutkimus 2008 pdf
 • Naukkarinen, Antto, Väliahde Timo ja Väliheikki Jukka: Suurella sydämellä pdf
 • Promotion of Local and International Youth Volunteering for Peace Building and Conflict Resolution in Europe (VIP Report 2008) pdf
 • Cees N. van den Bos: Using volunteer Centres to build civil society pdf
 • Erkamaa Ainoleena: Monikulttuurisen vertaistuenryhmän perustaminen naisille pdf
 • Peter Hilger: A case of human service dominance: Volunteer Centres in Finland pdf
 • Cees van den Bos: Development of Volunteering Infrastructure in America, Denmark, England, Finland, Germanty, Italy, the Netherlands and Norway word
 • Mietintö vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä pdf
 • Anne-Birgitta Pessi ja Juho Saari: Hyvä tahto - auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa
 • Anne Birgitta Pessi: Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin. Avustustoiminnan raportteja 19 pdf
 • Outi Hakkarainen ja Tiina Konttinen (toim):Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä pdf
 • Markku Nyman: Kansalaisyhteiskunta ja vertaistuki pdf
 • Liisa Reinman: Vapaaehtoistyön tuottavuus ja vaikuttavuus? Yhteistyön mahdollisuuksia etsimässä, työseminaari 22.11.2007 word
 • Aktivointia - Elämänhallintaa - Sosiaalista pääomaa pdf
 • Roope Mokka, Aleksi Neuvonen: Yksilön ääni pdf
 • Tuija Kotiranta: Aktivoinnin paradoksit (väitöskirja) pdf
 • Villi maallikko – sosiaalityön muutosmahdollisuus?
 • Lähimmäistäni en saa pidettyä raittiina, mutta itseäni voin hoitaa, opinnäytetyö kevät 2007 Diak, Pori pdf
 • Emmi Utti: Vapaaehtoistyöntekijän sitoutuminen lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologia. Pro gradu -tutkielma toukokuu 2008. pdf
 • Heli Laurikainen: Rajanylittäminen paikallisyhdistysten yhteistyöverkostossa. Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkekoulu. Marraskuu 2008. pdf
 • Putting volunteering on the economic map of Europe pdf
 • Riitta Halttunen-Sommardahl ja Eeva Linna: Vapaaehtoistyö sosiaaliviraston näkökulmasta. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston selvistyksiä 2007:4. pdf
 • Eveeliina Nygren: Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen kansalaistoiminnan kentillä pdf
 • Virpi Savolainen ja Päivi Siren: Tukihenkilötoiminnan kehittäminen pdf
 • Johanna Lehtimäki: Raportti nuorten tukihenkilötoiminnan järjestämiskäytännöistä pdf

Verkko-oppaita

Tietopankkeja

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • KOM(2010)683. Bryssel 23.11.2010: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n kansalaisten solidaarisuuden ilmaiseminen vapaaehtoistyön avulla – Alustavia pohdintoja Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoista pdf

2009

2008

 • Neuvoston suositus nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa pdf
 • Mietintö vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä pdf
 • Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistumisesta pdf

2007

2006

 • Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: Vapaaehtoisuus, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa pdf
 • Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston paatokseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin pdf
 • Päätöslauselma epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen merkityksen tunnustamisesta Euroopan nuorisoalalla pdf

2005

 • Komission tiedonanto neuvostolle nuorisoa koskevista EU:n politiikoista: Euroopan nuorten huomioon ottaminen – eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen pdf

2004

 • Neuvoston päätöslauselma 13996/04 (2004): Neuvoston päätöslauselma nuorten vapaaehtoistoimintaa koskevista yhteisistä tavoitteista (englanniksi) pdf

Kehittämisryhmiä ja -hankkeita (ks. myös linkit ja vinkit)

Artikkelit

Kirjallisuus

Powerpoint -esityksiä

2016 2012
 • Aktiivinen ikääntyminen pdf
2011
 • RAY:n Vapaaehtoistoimintaseminaari 12.5.2011: Yhteistyö ja verkostoituminen on voimaa vapaaehtoistoiminnassakin pdf
 • Pessi Anne Birgitta : Suomalainen vapaaehtoistoiminta - unelmia ja uhkakuvia pdf
 • Hänninen Sakari: Kansalaisyhteiskunnan valvontavallasta pdf
2010
 • Grönlund Henrietta: Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan powerpoint
 • Tikka Karoliina: Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 powerpoint
 • Majamaa Ville: Puheenvuoro Vapaaehtoistoiminnan seminaarissa 3.12.2010powerpoint
 • Solja Peltovuori: Vertaisuus ja osallisuuden paikat: Kohtaamispaikkaseminaari 16.2.2010 pdf
 • Mika Pyykkö: Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina. Kohtaamispaikkaseminaari 15.2.2010 pdf
 • Risto Harisalo: Kolmas sektori: auringonlasku vai auringonnousu? Kilpailuviraston ja YTY:n seminaari pdf
2008-2009