Kuntalaiset osallistuvat eniten liikunta-/urheiluseurojen ja ammattiyhdistysten toimintaan ja vähiten ympäristöjärjestöjen ja nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan selviää Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015 -tutkimuksesta. Parhaimpina vaikuttamistapoina pidetään talkootyöhön osallistumista, yhdistyksen ja järjestön kautta osallistumista, yhteydenottoa kunnan viranhaltijaan sekä päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan tai vastaavaan osallistumista. Osallistumis- ja vaikuttamistapojen käyttö on vähentynyt, mutta usko niiden vaikuttavuuteen on lähes poikkeuksetta parantunut vuodesta 2011. Lue lisää täältä.