Month

toukokuu 2017

Blogg: Frivilligas måltider, tack och ihågkommanden i skatteförvaltningens nya direktiv

Direktivet är det första omfattande direktivet för allmännyttiga samfund, offentliga samfund och andra frivilligorganisationer gällande förskottsuppbörd. Det är gjort på önskan av föreningsfältet och inbegriper också frivilligverksamhetens synvinkel. Direktivet förenar beskattningsförfarandet, för tidigare har det inte funnits enhetliga, samlade föreskrifter…. Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑