Month

joulukuu 2017

Frivillighet är toppenverksamhet -blogg: Vad betyder frivilligverksamhet för mig?

Jag verkar som frivillig bl.a. i en idrottsförening och i Marthaförbundet. Det går mera tid till verksamheten än det kanske är förnuftigt. Ändå upplever jag att jag får mera än jag ger. All frivilligverksamhet jag gör, utgår från själviska behov,… Continue Reading →

Från chefredaktören: Via frivilligarbete till verksamhetsledare för Medborgararenan

Enligt olika beräkningar gör en tredjedel eller t.o.m. hälften av finländarna regelbundet frivilligarbete. I medeltal görs frivilligarbete ungefär 18 timmar i månaden. Under de senaste åren har aktiviteten hopat sig. De som verkar aktivt är verkligen aktiva. Dessutom väntar man… Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑