Month

helmikuu 2018

Finländarnas underliga stereotypier som en styrka i vår frivilligverksamhet

I denna blogg begrundar vi erfarenheter från frivilligverksamhetens ledarskap samt utvecklar nya modeller för det. I samband med firandet av det 100-åriga Finland har mången stannat upp för att begrunda vad man i Finland uppskattar och vad man är tacksam… Continue Reading →

Keldjur med i frivilligarbetet

Keldjursträffar, hundkamrater, terapilamadjur… djur kan också på många sätt medverka i frivilligarbetet. Frivilliga besöker t.ex. flera ålderdomshem regelbundet tillsammans med hundar för att glädja de äldre. Frivilligarbete med ett keldjur appellerar även unga. Också i de kurser för frivilligverksamhet som… Continue Reading →

I ”Pikku-Aurora” vågar man engagera

Engagerande kulturverksamhet har bevisligen ett inflytande på välbefinnandet och därmed en stor betydelse i samhället. Medverkan motarbetar ensamhet och tillför social gemenskap. Kultur, speciellt upplevd tillsammans, förbättrar och förlänger människans liv. Städerna har märkt betydelsen av medverkan och har tagit… Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑