Month

toukokuu 2018

Att engagera en frivillig är som en stig – ledaren för frivilligarbetet skall följa med på vägen

Det finns mycket kunnande, och fungerande verksamhetsmodeller ur företagslivet, för att rekrytera och engagera frivilliga. Detsamma gäller dock inte för små lokalföreningar, där en stor mängd av det finländska frivilligarbetet utförs – och nödvändigtvis inte ens för organisationers egna lokala… Continue Reading →

”TuttaVa”-verksamheten sänker tröskeln att delta i frivilligverksamhet

TuttaVa (från finskans Tuttu Vapaaehtoinen, dvs. Bekant Frivillig) Det var en frisk, solig och kall dag då jag styrde mot busshållplatsen med näsan röd av kölden och en trevlig spänning i magbottnen. Jag hade äran att få börja som ”tuttaVa”… Continue Reading →

Frivilligverksamhet skapar tro på människors godhet

Man hör ofta sägas att världen har blivit kall och människorna själviska. Var och en tänker bara på sitt eget bästa. Vi lever i en individualistisk värld, där alla alltid har bråttom. Jag förföll själv också till detta pessimistiska tänkande… Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑