Category

Medlemssamfund

Medlemsföreningen: Kipukapina rf (ung. Smärtrevolten) är en patientorganisation för dem som lider av svåra kroniska smärtor

Det finns cirka en miljon smärtpatienter i Finland, av vilka 300 000 lider av svåra eller invalidiserande smärtor. Kipukapina, som grundades 6.11.2019, förstärker deras röst på hälsovårdsfältet genom att utöka information om kronisk smärta, smärtvård och patientens rättigheter. ̶   Föreningens målsättning… Continue Reading →

Medlemssamfund: Finlands byar rf

I den här serien berättar den 25-åriga Medborgararenans samfundsmedlemmar om sin verksamhet. Finlands Byar rf är en riksomfattande förening som jobbar till förmån för lokalutveckling – alla de helt små och konkreta sakerna, som syns i vardagen för de människor… Continue Reading →

Medlemssamfund: Finlands Bollförbund (FBF)

I den här serien berättar den 25-åriga Medborgararenans samfundsmedlemmar om sin verksamhet. Frivilligverksamheten är död, länge leve frivilligverksamheten. Död? Nå, ingalunda, och som ett levande exempel på detta är hela det finländska föreningsfältet, som är helt livskraftigt och vars styrka… Continue Reading →

Medlemssamfund: Parempi Avioliitto ry (ung. Ett Bättre Äktenskap rf.)

I den här serien berättar den 25-åriga Medborgararenans samfundsmedlemmar om sin verksamhet. Hopp, stöd och resurser från stödparsverksamheten Ett stödpar är ett frivilligt äkta par skolat till sin uppgift, och som känner sig ha fått hjälp med att bearbeta problem… Continue Reading →

Medlemssamfund: Hjärnskadeförbundet

Susanne ”Usi” Riikonen är en av de frivilliga vid hjärnskadeförbunden. Susanne jobbade som fysioterapeut före hon invalidiserades, och hon tar dessa kunskaper om hjärnskador i bruk även då hon berättar för en större publik. Susanne ”Usi” Riikonen råkade ut för… Continue Reading →

Medlemssamfund: Sjöräddningssällskapet

I den här nya story-serien berättar medlemssamfund i 25-åriga Medborgararenan om sin verksamhet. Sjöräddningssällskapets räddningsfartyg runtom i landet bemannas med hjälp av 1500 frivilliga. Till buds finns också andra frivilligarbeten som hör samman med sjöräddning. En mängd olika kunskaper behövs…. Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑