Tag

Leo Stranius

Från chefredaktören: Via frivilligarbete till verksamhetsledare för Medborgararenan

Enligt olika beräkningar gör en tredjedel eller t.o.m. hälften av finländarna regelbundet frivilligarbete. I medeltal görs frivilligarbete ungefär 18 timmar i månaden. Under de senaste åren har aktiviteten hopat sig. De som verkar aktivt är verkligen aktiva. Dessutom väntar man… Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑