Tag

Lilla-Aurora

I ”Pikku-Aurora” vågar man engagera

Engagerande kulturverksamhet har bevisligen ett inflytande på välbefinnandet och därmed en stor betydelse i samhället. Medverkan motarbetar ensamhet och tillför social gemenskap. Kultur, speciellt upplevd tillsammans, förbättrar och förlänger människans liv. Städerna har märkt betydelsen av medverkan och har tagit… Continue Reading →

Mässbesök ledde till att bli frivillig på dramaverkstad

Nanna Känninen torkar pannan. Det är fart på och blir varmt i dramaverkstaden med förskolebarn. Nanna är en av de frivilliga från Våra Gemensamma Barn rf. Föreningen arrangerar Var modig och hygglig -verkstäder för barn och unga. Inspirerade av Nanna… Continue Reading →

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑