SIIRTYY ALKUVUOTEEN 2021 Tuettu vapaaehtoistoiminta / Helsinki

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika

Päivä(t) - 02.11.2020
09:00 - 14:00

Kategoriat


SEMINAARI SIIRTYY JÄRJESTETTÄVÄKSI 2021 ALKUVUODESTA, UUSI PÄIVÄ ILMOITETAAN MYÖHEMMIN

Tuettu vapaaehtoistoiminta – Vapaaehtoistoiminnan koordinointi tukea tarvitsevien toimijoiden parissa

Seminaari on Muistiliiton lloa ja voimaa -vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen loppuseminaari

Millä tavoin erilaisia ja haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä voidaan tukea ja kannustaa mukaan vapaaehtoistoimintaan? Miten säilyttää vapaaehtoistoiminta mahdollisuutena kaikille ikääntyvässä yhteiskunnassa?

Vapaaehtoistoiminta on suomalaisen yhdistystoiminnan perusta ja tukee siihen osallistuvien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia. Vapaaehtoistoiminta perustuu ihmisen toimintaan omasta vapaasta tahdostaan. Historiallisesti vapaaehtoistoimintaa on saatettu organisoida hierarkkisesti jakaen toimijat auttajan ja autettavan rooleihin.

Useat toimijat ovat haastaneet perinteistä rakennetta muokkaamalla toimintaa enemmän yhteisölliseksi tekemiseksi mahdollistaen monenlaisten vapaaehtoisten osallistumisen toimintaan. Tuettu tai yhdessä tehty vapaaehtoistoiminta ovat uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

Muistiliitossa on vuodesta 2017 lähtien toiminut vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Iloa ja voimaa, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja lisätä sen näkyvyyttä. Osana hanketta on myös muistisairaiden ihmisten toimijuuden vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen sekä asenteiden muokkaaminen kohti suvaitsevampaa vapaaehtoiskulttuuria myös laajemmin Suomen kolmannen sektorin organisaatioissa. Loppuseminaarissa tahdotaan lisätä tietoisuutta ja kannustaa järjestöjä näkemään muistisairaat ihmiset ja muut tukea tarvitsevat toimijaryhmät aktiivisina toimijoina myös vapaaehtoistoiminnan kentällä.

Seminaarin tarkka ohjelma julkaistaan syksyllä. Ilmoittautuminen alkaa myös syksyllä.