• aktiivisesti edistettävä vapaaehtoistoiminnalle suotuisien toimintaympäristöjen rakentumista ja poistettava lainsäädännön vapaaehtoistoiminnalle asettamat esteet
  • mahdollistettava sektorirajat (julkinen, yksityinen, järjestö) ylittävien vapaaehtoistoiminnan kumppanuuksien rakentuminen
  • mahdollistettava riittävä kehittämistä tukeva tutkimus sekä kansainvälisesti vertailukelpoinen tilastointi
  • turvattava rahoitus sektorirajat ylittävään kehittämiseen sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla
  • ratkaistava vapaaehtoistoimintaan liittyvät verotukselliset kysymykset
  • poistettava työttömien asemaan vapaaehtoistoimijoina liittyvät esteet
  • mahdollistettava vapaaehtoistoiminnassa syntyvän oppimisen tunnustaminen
  • madallettava osallistumiskynnystä vapaaehtoistoimintaan kehittämällä verkossa toimivaa, kattavaa vapaaehtoisten välityspalvelua sekä mahdollistamalla vapaaehtoisen lähtökohdista tapahtuva kasvokkain kohtaaminen esimerkiksi paikallisissa/alueellisissa vapaaehtoistoiminnan keskuksissa
  • luotava valtakunnallinen malli paikallisten/alueellisten vapaaehtoistoiminnan keskusten hyvien käytäntöjen vaihdolle ja levittämiselle.

Euroopan vapaaehtoistyön toimenpideohjelma - P.A.V.E.

Vapaaehtoistoiminnan toimenpidesuositukset suomeksi

Lue tästä